Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Series


Loading Player...

Title Kinh thánh Speaker Ngày Lượt xem
A1.1 Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời Mục Sư Bayless Conley 26-08-2018 1591
A1.2 Thần Tính Và Chức Vụ Của Chúa Jesus Mục Sư Bayless Conley 26-08-2018 1009
A1.3 Được Cứu Bởi Ân Điển Thông Qua Đức Tin Mục Sư Bayless Conley 14-04-2017 944
A1.4 Thân Vị Và Công Việc Của Đức Thánh Linh Mục Sư Bayless Conley 26-08-2018 1072
A1.5 Sự Chữa Lành Từ Thiên Thượng Mục Sư Bayless Conley 26-08-2018 1132
A1.6 Các Lễ Nghi Cho Hội Thánh Mục Sư Bayless Conley 26-08-2018 955

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.