vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Lời Chúa Trong Đời Sống

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 19:28

Nhận Năng Quyền Từ Chúa

Written by

1Tesalonica

Bởi sao sự cầu nguyện lại thật nhiều năng quyền như vậy, vì cầu nguyện kết nối trái tim của những con người trên đất với trái tim của Chúa Cha trên trời. 

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:08

Sự Nhân Từ Siêu Nhiên Của Chúa

Written by

ThiThien138:7

Sự Nhân Từ Siêu Nhiên Của Chúa Có một sự khác biệt giữa lòng nhân từ tự nhiên và siêu nhiên. Lòng nhân từ tự nhiên là khi người ta phải xứng đáng, nhưng lòng nhân từ siêu nhiên là MỘT MÓN QUÀ từ Đức Chúa Trời.

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:31

Ba Vũ Khí Tốt Nhất

Written by

Bavukhi

Sự Nhân Từ Siêu Nhiên Của Chúa Có một sự khác biệt giữa lòng nhân từ tự nhiên và siêu nhiên. Lòng nhân từ tự nhiên là khi người ta phải xứng đáng, nhưng lòng nhân từ siêu nhiên là MỘT MÓN QUÀ từ Đức Chúa Trời.

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:36

Một Cuộc Sống Mà Không Có Hòa Bình

Written by

ChamNgon

Xung đột là một trong những vũ khí chính mà kẻ thù sử dụng chống lại các cơ đốc nhân. Tôi nghĩ có ba thứ có thể gây ra sự xung đột.

1. MÔI MIỆNG của chúng ta: Những lời nói sai vào thời điểm không đúng có thể trở thành một vụ cháy lớn. Và càng nhiều lời nói sai chúng ta đổ thêm vào lửa, thì nó sẽ càng tồi tệ hơn. Một cách để dập lửa đó là RÚT BỎ NHIÊN LIỆU của nó đi.

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:43

Thi Thiên 32:10

Written by

ThiThien32

Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! 2 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:48

Suy Nghĩ Và Lời Nói

Written by

ChamNgon

Châm Ngôn 16:23-24 chứng minh rằng những suy nghĩ và lời nói của chúng ta liên kết rất chặt chẽ với nhau. Giống như xương và tủy liên kết cùng nhau chặt chẽ, người ta không thể tách rời được.

Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:51

Kính Màu Hồng Và Kính Lúp

Written by

ThiThien138:7

Kính Màu Hồng Và Kính Lúp Khi chúng ta nói về tất cả mọi điều đang sai trật của những người khác, chúng ta thường hay đang tự lừa dối chính mình với những hành vi của chính bản thân. Chúa Jesus đã truyền dạy cho chúng ta ĐỪNG NÊN QUAN TÂM những điều đang sai trật ở người khác, trong khi chính chúng ta đang làm nhiều lỗi lầm.

Page 1 of 4

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form