11.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 11: ĐA-VÍT - Đối Mặt Gã Khổng Lồ Gô-li-át - copy
11.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 11: ĐA-VÍT - Đối Mặt Gã Khổng Lồ Gô-li-át - copy
12.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 12: Ê-LI - Lửa Từ Trên Trời Giáng Xuống - copy
12.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 12: Ê-LI - Lửa Từ Trên Trời Giáng Xuống - copy
13.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 13: ĐA-NI-ÊN - Bị Quăng Trong Hầm Sư Tử - copy
13.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 13: ĐA-NI-ÊN - Bị Quăng Trong Hầm Sư Tử - copy
14.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 14: Ê-XƠ-TÊ - Hoàng Hậu Xinh Đẹp Và Can Đảm - copy
14.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 14: Ê-XƠ-TÊ - Hoàng Hậu Xinh Đẹp Và Can Đảm - copy
15.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 15: NÊ-HÊ-MI - Xây Dựng Tường Thành Đổ Nát - copy
15.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 15: NÊ-HÊ-MI - Xây Dựng Tường Thành Đổ Nát - copy
previous arrow
next arrow
11.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 11: ĐA-VÍT - Đối Mặt Gã Khổng Lồ Gô-li-át - copy
PlayPlay
12.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 12: Ê-LI - Lửa Từ Trên Trời Giáng Xuống - copy
PlayPlay
13.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 13: ĐA-NI-ÊN - Bị Quăng Trong Hầm Sư Tử - copy
PlayPlay
14.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 14: Ê-XƠ-TÊ - Hoàng Hậu Xinh Đẹp Và Can Đảm - copy
PlayPlay
15.☀ Kinh Thánh Thiếu Nhi | Tập 15: NÊ-HÊ-MI - Xây Dựng Tường Thành Đổ Nát - copy
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Kinh Thánh Cựu Ước Cho Thiếu Nhi (Tập 11-15)

 Kinh Thánh Cựu Ước Cho Thiếu Nhi
Tập 11-15 HD

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó." Châm Ngôn 22:6

11 David

Kinh Thánh Cho Thiếu Nhi (ngôn ngữ Tiếng Việt) là những câu chuyện hoạt hình vô cùng dễ thương, đầy màu sắc, gần gũi và vui nhộn dành cho các bé, cho giáo viên nhi đồng, cũng như các bậc phụ huynh giúp con em để học Kinh Thánh tại nhà. Với mong ước sẽ giúp các em lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa và sống cho Ngài, xin Chúa làm bài học qua những câu chuyện này sẽ trở nên sống động chính trong cuộc đời của các em. Hiện tại chỉ có duy nhất hoạt hình bằng ngôn ngữ Tiếng Việt dành riêng cho các bé tại đất nước Việt Nam thân yêu, nên xin quý vị trân trọng, chia sẻ và cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài dành cho quý vị và con em quý vị. Muốn thật hết lòng! *

Kinh Thánh Cựu Ước Cho Thiếu Nhi (15 tập HD) 

*Nguồn: CHIÊN THƠ * Kênh Cơ Đốc *
"Kinh Thánh Thiếu Nhi" được khai thác từ phần mềm "The Bible App for Kids - Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi" của YouVersion, cung cấp bởi Life.Church | Ứng dụng trên Android và iOS: https://www.bible.com/vi/kids

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Please enable the javascript to submit this form