Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
00 Loạt Bài Dạy Audio Đức Thánh Linh

00 Loạt Bài Dạy Audio Đức Thánh Linh

Comments

Đức Thánh Linh Songs 01 Loạt Bài Dạy Audio Đức Thánh Linh »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.