Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Tiếng Hát Hay Tuyệt Vời (6)

Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 15:21

Bài Ca Phúc Âm - Daniel Thần

Written by

Bài hát: Bài Ca Phúc Âm - Daniel Thần

Bài Ca Phúc Âm - Daniel Thần - 4.7 out of 5 based on 10 reviews
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:58

Bình Đất Vỡ Tan - Khánh Vân

Written by

Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. [Ê-phê-sô 1:7]

Bài hát: "Bình Đất Vỡ Tan (Broken Vessels - Hillsong United)

Trình bày: Khánh Vân (Người Việt ở Đức)

Sản xuất: Nissi United

Bài hát được dịch lời bởi Kairos

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin: www.quangharvest.com

Bình Đất Vỡ Tan - Khánh Vân - 5.0 out of 5 based on 4 reviews
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:54

Ơn Chúa - Tina Ngọc Nữ

Written by

Ơn Chúa - Tina Ngọc Nữ | Sáng tác: Tường Khanh

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin - www.quangharvest.com

Ơn Chúa - Tina Ngọc Nữ - 5.0 out of 5 based on 6 reviews
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:51

Cho Đến Mãi Mãi [Until The End] - Khánh Vân

Written by

Cho Đến Mãi Mãi [Until The End] Khánh Vân

Nguyên tác: Until The End - New Creation Church

Trình bày: Khánh Vân

Thu âm: Hoàng Đức Video: David Thánh

Mix & Master: Daniel Thái

Một sản phẩm của NISSI STUDIO

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

 

Cho Đến Mãi Mãi [Until The End] - Khánh Vân - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:43

Duy Nhất Giê-xu! - One Way

Written by

Duy Nhất Giê-xu! - One Way 

(Joel Houston & Jonathon Douglass)
Video Karaoke: Quang Harvest
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

 

 

Duy Nhất Giê-xu! - One Way - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 14:40

Con Đầu Hàng - I Surrender (Matt Crocker)

Written by

Con Đầu Hàng - I Surrender (Matt Crocker) (Full HD)


Video Karaoke: Quang Harvest
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

 

Con Đầu Hàng - I Surrender (Matt Crocker) - 5.0 out of 5 based on 1 review

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.