Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Sức Mạnh Của Niềm Tin (9)

Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 12:57

Hãy Yêu Kẻ Thù Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Mình

Written by

Lu-ca 6:27-28

Hãy Yêu Kẻ Thù Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Mình - 5.0 out of 5 based on 1 review
Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 12:46

Đức Chúa Trời Làm Được

Written by

Lu-ca 18:27

Đức Chúa Trời Làm Được - 5.0 out of 5 based on 1 review
Chủ nhật, 14 Tháng 10 2018 12:42

Hãy Tin Cậy Nơi Chúa

Written by

Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, Vì trong Chúa, chính Chúa là vầng đá muôn đời.  [Ê-sai 26:4]

Hãy Tin Cậy Nơi Chúa - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Page 1 of 3

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.