Print this page
Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 20:48

Suy Nghĩ Và Lời Nói

Written by
Rate this item
(2 votes)

ChamNgon

Châm Ngôn 16:23-24 chứng minh rằng những suy nghĩ và lời nói của chúng ta liên kết rất chặt chẽ với nhau. Giống như xương và tủy liên kết cùng nhau chặt chẽ, người ta không thể tách rời được.

Xem ‭‭Hê-bơ-rơ‬ ‭4:12 „Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.“‬ Do đó rất quan trọng cho chúng ta là phải suy nghĩ những sự lành, để lời nói của chúng ta cũng sẽ tốt lành.

Những suy nghĩ của chúng ta là NHỮNG LỜI IM LẶNG mà chỉ duy nhất CHÚA CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC, chúng ảnh hưởng đến CON NGƯỜI, SỨC KHOẺ, NIỀM VUI và THÁI ĐỘ của chúng ta. Những gì chúng ta suy nghĩ thường lại phát ra khỏi miệng của chúng ta và sau đấy để lại chúng ta đứng đó cách dại khờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, thì những suy nghĩ và lời nói của chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu. Đừng nghĩ rằng bạn có thể hướng những suy nghĩ của mình về những điều của thế gian, và cùng lúc vẫn có thể làm ra bề ngoài như là con người có thuộc linh. "Hoặc là suy nghĩ và lời nói cả hai đều đẹp lòng Chúa, hoặc cả hai là tiêu cực và tội lỗi. Không có con đường trung bình." HÃY BẮT ĐẦU SUY NGHĨ NHỮNG ĐIỀU CỦA CHÚA NGHĨ, rồi bạn sẽ khám phá ra một cách hoàn toàn mới để sống. Nếu bạn để cho Chúa sửa dạy những suy nghĩ của mình, thì những lời nói tốt lành sẽ tự động đến không cần phải hết sức nỗ lực.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, con nhận ra rằng những suy nghĩ và lời nói của con liên quan với nhau. Con không chỉ muốn sống tỏ vẻ bên ngoài thôi. Xin Chúa sửa dạy những suy nghĩ của con, để con nói những lời tốt lành đẹp lòng Ngài. „Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình. Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.“ ‭‭Châm-ngôn‬ ‭16:23-24‬ ‭

Joyce Meyer - Hạnh Lê | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com

Read 1099 times Last modified on Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 22:33
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest