vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 14:03

Thái Độ

Written by
Rate this item
(2 votes)

ThaiDo01

Có thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh là một thử thách thật sự. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh, kèm theo một phân đoạn ngắn để đọc mỗi ngày. Hãy đọc đoạn ấy, thành thật kiểm điểm mình và để Chúa phán với hoàn cảnh của bạn. 

Tĩnh nguyện

Ngày 1 trong 7 ngày:

Người ta nói rằng thái độ là tất cả. Bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát được chuyện gì xảy ra, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát phản ứng của mình. Thái độ là thứ duy nhất bạn hoàn toàn kiểm soát được. Kinh Thánh sử dụng từ "tâm trí" nhiều hơn là từ "thái độ" để miêu tả việc này. Dù vậy, suy nghĩ của bạn sẽ dẫn đến việc làm, và việc làm dẫn đến thói quen. Thói quen phát triển nhân cách, và nhân cách sẽ quyết định tương lai bạn. Toàn bộ đều bắt đầu từ lối suy nghĩ và quan điểm của bạn. Vậy Kinh Thánh phán bảo thế nào về thái độ của bạn?

'Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. ' Ma-thi-ơ 22:37.

Ngày 2 trong 7 ngày:

'Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; ' Cô-lô-se 3:2.

Ngày 3 trong 7 ngày:

'Vả, sự trông-cậy không làm cho hổ-thẹn, vì sự yêu-thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu-đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. ' Rô-ma 5:5-8.

Ngày 4 trong 7 ngày:

'Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; ' Phi-líp 2:3-6.

Ngày 5 trong 7 ngày:

'Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư-tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm-tình tầm-thường, y theo lượng đức-tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. ' Rô-ma 12:3.

Ngày 6 trong 7 ngày:

'Vì chúng ta có các sự ban-cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên-tri, hãy tập-nói theo lượng đức-tin; ' Rô-ma 12:6.

Ngày 7 trong 7 ngày:

'Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. ' Phi-líp 4:6-8.

Read 1297 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:19
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form