vizh-TWenfrdees
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 12:33

Sự Trông Cậy

Written by
Rate this item
(2 votes)

SuTrongCay01

Sự trông cậy là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân. Sự trông cậy của bạn tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn nương cậy nơi Chúa suốt đời. Hãy để cuộc sống bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh!

Ngày 1 trong 3 ngày:

'Nhưng tôi sẽ trông-cậy luôn luôn, Và ngợi-khen Chúa càng ngày càng thêm. ' Thi-thiên 71:14.

'Sự trông-cậy trì-hoãn khiến lòng bị đau-đớn; Nhưng khi sự ước-ao được thành, thì giống như một cây sự sống. ' Châm-ngôn 13:12.

'Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu-cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn-ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức-mạnh cho kẻ nhọc-nhằn, thêm lực-lượng cho kẻ chẳng có sức. ' Ê-sai 40:28-29.

Ngày 2 trong 3 ngày:

'Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. ' Giê-rê-mi 29:11.

'Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm. ' Ca thương 3:22-23.

'Vì chúng ta được cứu trong sự trông-cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ-đợi điều đó cách nhịn-nhục. ' Rô-ma 8:24-25.

Ngày 3 trong 3 ngày:

'Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt-sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy-dẫy sự trông-cậy cho đến cuối-cùng; ' Hê-bơ-rơ 6:11.

'Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; ' Gia-cơ 4:8.

Read 1145 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:19
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Chịu Thử Thách Ngồi Lê Đôi Mách »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form