vizh-TWenfrdees
Thứ ba, 01 Tháng 5 2018 12:00

Chịu Thử Thách

Written by
Rate this item
(2 votes)

ChiuThuThach01

Chịu đựng thử thách là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân - 2 Ti-mô-thê 3:12. Trong lúc hoạn nạn, mối tương giao với Chúa và việc suy gẫm Lời Ngài sẽ giúp bạn có được thái độ đẹp lòng Ngài. Những câu Kinh Thánh sau nếu được ghi nhớ sẽ khích lệ và giúp bạn phản ứng theo ý Chúa trong cơn thử thách. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh.

Ngày 1 trong 4 ngày:

'Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ-gìn sự sống của dân-sự đông-đảo. ' Sáng-thế Ký 50:20.

'Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra , vì Đấng Toàn-năng đã đãi tôi cách cay-đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn-năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi? ' Ru-tơ 1:20-21.

'Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn-bà ngu-muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai-họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. ' Gióp 2:10..

Ngày 2 trong 4 ngày:

'Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu-ẩn cao cho kẻ bị hà-hiếp, Một nơi náu-ẩn cao trong thì gian-truân. ' Thi-thiên 9:9.

'Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, Và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối. Người công-bình bị nhiều tai-họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. ' Thi-thiên 34:18-19.

'Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân, ' Thi-thiên 46:1.

Ngày 3 trong 4 ngày:

'Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét-đoán của Ngài là công-bình, Và ấy là bởi sự thành-tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ-nạn. ' Thi-thiên 119:75.

'Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó-khăn của dân ta trong xứ Ê-díp-tô, ta đã nghe tiếng than-thở của chúng nó, và xuống đặng giải-cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ê-díp-tô. ' Công-vụ 7:34.

'Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.' Rô-ma 12:21.

Ngày 4 trong 4 ngày:

'Chúc-tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha hay thương-xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi, Ngài yên-ủi chúng tôi trong mọi sự khốn-nạn, hầu cho nhân sự yên-ủi mà Ngài đã yên-ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên-ủi kẻ khác trong sự khốn-nạn nào họ gặp! ' II Cô-rinh-tô 1:3-4.

'Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật-pháp của Đấng Christ. ' Ga-la-ti 6:2.

'Vậy những kẻ chịu khổ theo ý-muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh-hồn mình cho Đấng Tạo-hóa thành-tín.' I Phi-e-rơ 4:19.

Read 1031 times Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 22:19
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form