vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese
Thứ ba, 01 Tháng 5 2018 11:26

Hẹn Hò

Written by
Rate this item
(2 votes)

HenHo01

Chúa dạy gì cho chúng ta về chuyện hẹn hò? Mỗi ngày một đoạn Kinh Thánh trong lịch đọc bảy ngày này sẽ cho bạn một cách nhìn theo Thánh Kinh. Hãy đọc và dành thời gian nhìn lại chính hoàn cảnh của bạn một cách thành thật và hãy để Chúa phán với bạn.

Tĩnh Nguyện

Ngày 1 trong 7 ngày:

Chủ đề này sẽ áp dụng với những ai hay nói "hẹn hò là sai trừ khi bạn có ý định kết hôn với người đó" và cả những ai thường hẹn hò chỉ để cho vui. Mặc dù Kinh Thánh không sử dụng từ "hẹn hò", Lời Chúa có nhấn mạnh những nguyên tắc về việc ứng xử với người khác giới, hoặc với anh chị em trong Chúa. Trong chủ đề về mối quan hệ với người khác giới, tốt hơn hết là bạn nên biết động cơ của mình trước khi có chuyện gì xảy ra. Mục đích của hẹn hò là gì? Tại sao bạn muốn liên hệ với người này? Mối quan hệ này vinh danh Chúa như thế nào? Vẫn chưa trễ đâu nếu bạn muốn học biết cách hẹn hò!

'Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi (ấy là điều-răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), ' Ê-phê-sô 6:2.

Ngày 2 trong 7 ngày:

'Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-bình với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông-đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa-hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? ' II Cô-rinh-tô 6:14-15.

Ngày 3 trong 7 ngày:

'Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng-trinh? ' Gióp 31:1.

Ngày 4 trong 7 ngày:

'Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành-tín của Ngài. Cũng hãy khoái-lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao-ước. ' Thi-thiên 37:3-4.

Ngày 5 trong 7 ngày:

'Hỡi con, hãy giữ lời răn-bảo của cha, Chớ lìa-bỏ các phép-tắc của mẹ con. Khá ghi-tạc nó nơi lòng con luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn-dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn-giữ con; Và khi con thức-dậy, thì nó sẽ trò-chuyện với con. Vì điều-răn là một cái đèn, luật-pháp là ánh-sáng, Và sự quở-trách khuyên-dạy là con đường sự sống, Đặng giữ con khỏi người đàn-bà ác-nghiệp, Và khỏi lưỡi dua-nịnh của dâm-phụ. ' Châm-ngôn 6:20-24.

Ngày 6 trong 7 ngày:

'Cũng hãy tránh khỏi tình-dục trai-trẻ, mà tìm những điều công-bình, đức-tin, yêu-thương, hòa-thuận với kẻ lấy lòng tinh-sạch kêu-cầu Chúa. ' II Ti-mô-thê 2:22.

Ngày 7 trong 7 ngày:

'Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu-thương, đức-tin và sự tinh-sạch mà làm gương cho các tín-đồ. ' I Ti-mô-thê 4:12.

Read 1247 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:19
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form