vizh-TWenfrdees
Thứ ba, 01 Tháng 5 2018 10:31

Sự Vui Mừng

Written by
Rate this item
(6 votes)

SuVuiMung01

Sự vui mừng là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân. Sự vui mừng của bạn tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn vui mừng hơn trong cuộc sống. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh!

Ngày 1 trong 3 ngày:

'Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt-hái cách vui-mừng. ' Thi-thiên 126:5

'Lòng khoái-lạc làm cho mặt mày vui-vẻ; Nhưng tại lòng buồn-bã trí bèn bị nao-sờn. ' Châm-ngôn 15:13

'Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui-mừng hớn-hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! ' Giê-rê-mi 15:16

'Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên-đàng. ' Lu-ca 10:20

Ngày 2 trong 3 ngày:

'Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. ' Giăng 10:10

'Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. ' Rô-ma 12:15

'Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn! ' II Cô-rinh-tô 2:14

'Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui-mừng đi. ' Phi-líp 4:4

Ngày 3 trong 3 ngày:

'phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý-muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ đối với anh em là như vậy. ' I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

'Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục. Nhưng sự nhịn-nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn-lành toàn-vẹn, không thiếu-thốn chút nào. ' Gia-cơ 1:2-4

'Tôi nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa. ' III Giăng 1:4

Read 1795 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:20
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Sự Tha Thứ Hẹn Hò »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form