vizh-TWenfrdees
Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 13:35

Sự Lo Lắng

Written by
Rate this item
(5 votes)

SuLoLang01

Cuộc sống của chúng ta rất dễ chìm ngập trong lo lắng và sợ hãi về những điều không biết. Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta Thần Can Đảm, thắng hơn mọi sợ hãi và lo lắng. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn về với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy chấm dứt sự lo lắng một cách tuyệt đối qua việc đặt trọn niềm tin của bạn nơi Chúa!

Ngày 1 trong 7 ngày:

Tĩnh Nguyện

Giá mà? Nếu mà? Bạn đã từng đối diện với các câu "giá mà"? Trong cuộc đời bạn, tự nói "giá mà" với bản thân chính là dấu hiệu đầu tiên của lo lắng. Lo lắng có nghĩa là chịu trách nhiệm cho những việc mà bạn không phải là người giải quyết được. Lo lắng chứng tỏ sự thiếu đức tin nơi Đấng tạo dựng nên vũ trụ. Lo lắng nói với bạn rằng bạn có thể giải quyết, khi đơn giản là bạn không làm nổi. Bạn có lo rằng mình đang lo quá nhiều không? Bạn không thể chiến thắng nỗi lo bằng cách lo sợ nó. Bạn đánh bại lo lắng bằng cách hướng những mối quan tâm của mình tới Đấng có khả năng xoay chuyển hoàn cảnh của bạn. Bạn vẫn phải có trách nhiệm với những gì bạn đúng là người có thể giải quyết; nhưng bạn cần biết khi nào dừng lại và để Chúa bắt đầu. Bạn lo mình vẫn chưa đủ hiểu biết về vấn đề này? Hãy đọc xem Kinh Thánh dạy gì!

'Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ. ' Châm-ngôn 12:25 https://www.bible.com/bible/193/PRO.12.25'Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ. ' Châm-ngôn 12:25 https://www.bible.com/bible/193/PRO.12.25'Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ. '
Châm-ngôn 12:25
'Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ. '

Châm-ngôn 12:25

Ngày 2 trong 7 ngày:

'Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo-lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? '
Ma-thi-ơ 6:27

Ngày 3 trong 7 ngày:

'Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ. Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. '
Phi-líp 4:6-7

Ngày 4 trong 7 ngày:

'Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình thương-yêu và dè-giữ. '
II Ti-mô-thê 1:7

Ngày 5 trong 7 ngày:

'Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định. '
Rô-ma 8:28

Ngày 6 trong 7 ngày:

'Người nào để trí mình nương-dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn-giữ người trong sự bình-yên trọn-vẹn, vì người nhờ-cậy Ngài. Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại! '
Ê-sai 26:3-4

Ngày 7 trong 7 ngày:

'Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo-lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó-nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.'
Ma-thi-ơ 6:33-34

Read 1482 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:20
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Thêm trong danh mục này: « Hôn Nhân Tình Yêu Và Hôn Nhân »

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form