vizh-TWenfrdees
Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 14:36

Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài

Written by
Rate this item
(3 votes)

ChuaJesusOiConCanNgai01

Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài
Chúng ta hay tự thỏa mãn với những gì đang có mà không nhận ra rằng, điều chúng ta thực sự cần là được trọn vẹn trong Đấng Christ. Thật không dễ để chúng ta nhận biết đường lối mình thường khác với đường lối của Chúa, dù cho chúng ta có sinh trưởng trong môi trường Cơ Đốc hay không, bởi vì bản chất con người là tội lỗi và hội thánh vẫn phải sống giữa thế gian, chúng ta vô tình nhiễm lấy những thói quen, hành động, cách suy nghĩ và lý luận từ nhiều nguồn khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ.
Đây là mục đích của Phao-lô: “Sống là Đấng Christ." (Phi-líp 1:21). Nhưng Phao-lô đã từng không sống vì Đấng Christ. Phao-lô chỉ bắt đầu sống cho Chúa khi Chúa Jêsus hiện ra với ông trên đường đến Đa-mách và cho ông thấy tội lỗi của mình, khi bởi ân điển mà ông được đến với Chúa Jêsus và biết Ngài là ai (Công Vụ 9:1-19). Hãy để Chúa Jêsus là trọng tâm trong lời cầu nguyện của bạn và hãy kêu cầu danh Ngài. Hãy cầu xin Chúa Jêsus cho bạn có thể tìm kiếm Ngài trước tiên như Ngài đã truyền bảo trong Ma-thi-ơ 6:25-33.
"Chúa Jêsus ơi, con cần Ngài. Con không thể sống thiếu Ngài.
Chúa Jêsus, Ngài không chỉ là một lý tưởng, một danh sách các việc phải làm hoặc không được làm, cũng không phải một học thuyết hay một nguyên cớ. Con cần Ngài và con muốn có Ngài! Con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa, nhiều hơn con biết mọi người khác — gia đình, bạn bè con, bạn thân, thậm chí là chính con. Con xin Ngài đến với con ngay tại đây, ngay lúc này. Con ao ước được ngồi bên Ngài, dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài, và để hỏi Ngài những câu hỏi đang tràn ngập trong trí và trong tâm con. Con muốn được chạy đến với Chúa, ngả đầu con vào vai Ngài, giãi bày lòng con với Ngài, được Ngài giang tay ôm lấy con và phán bảo lẽ thật cho con, ngay cả những sự thật khó chấp nhận. Con cần sự giúp đỡ của Ngài, ân điển và sự thương xót của Ngài. Con không thể sống một mình được."
Hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:25-33. Bài đọc ngày mai sẽ có một lời hướng dẫn cầu nguyện khác mà bạn có thể cầu nguyện mỗi ngày theo sự hướng dẫn của Thánh Linh.
„Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi.“
‭‭Phi-líp‬ ‭1:21‬ ‭
„Bấy giờ, Sau-lơ cứ hăm dọa và sát hại các môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm, xin thư giới thiệu đến các nhà hội ở Đa-mách để nếu gặp người nào thuộc về Đạo, bất kể nam nữ, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi Sau-lơ đang đi đến gần thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa phán: “Ta chính là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm.” Những người cùng đi với ông đều đứng lại sững sờ, vì họ nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Sau-lơ từ dưới đất đứng dậy, mắt tuy mở nhưng không thấy gì cả. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách. Trong ba ngày, ông chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống gì cả. Lúc ấy, tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng rằng: “Hỡi A-na-nia!” Ông thưa: “Lạy Chúa, có con đây.” Chúa phán: “Hãy đứng dậy, đi đến nhà Giu-đa ở đường gọi là Ngay Thẳng, tìm một người tên Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Kìa, người ấy đang cầu nguyện, và trong khải tượng đã thấy một người tên là A-na-nia bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại.” A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ấy ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn danh Ngài.” Nhưng Chúa phán: “Hãy đi, vì Ta đã chọn người nầy làm một công cụ cho Ta để đem danh Ta đến cho các dân ngoại, các vua, và con dân Y-sơ-ra-ên; Ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh Ta đến mực nào.” A-na-nia ra đi; ông bước vào nhà rồi đặt tay trên Sau-lơ và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Jêsus, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Lập tức có cái gì như cái vảy từ mắt Sau-lơ rơi xuống và ông được sáng mắt; rồi ông đứng dậy và nhận báp-têm.“
‭‭Công Vụ Các Sứ Đồ‬ ‭9:1-18‬ ‭
„Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con? Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.“
‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭6:25-33‬

Ngày 2
Lời cầu nguyện:
Chúa Jêsus ơi, con cần Ngài! Ngài là Chúa của con, Đức Chúa Trời của con, Vua của con. Ngài đáng nhận được mọi sự tôn vinh ca ngợi của con. Xin giúp con bởi ân điển Ngài, để con biết Ngài và yêu Ngài sâu sắc đến nỗi mọi thứ khác trên thế gian này sẽ đều mờ dần đi cách lạ lùng.
Con muốn được thờ phượng Ngài và chỉ mình Ngài. Con không muốn bị rập khuôn theo đời này. Con ở trong Ngài; con muốn được hiệp một với Ngài. Xin ràng buộc lòng con vào lòng Ngài, và gieo sâu chân lý của Ngài trong con. Con không chỉ muốn biết Ngài và Lời Ngài, mà còn khao khát có thể từ bỏ tội lỗi để bước đi theo Ngài và Lời Ngài. Xin cho con được thờ phượng Ngài trong tâm thần và trong lẽ thật.
Con cần quyền năng Ngài, ân điển và tình yêu thương của Ngài, để rồi khi bất cứ chuyện gì xảy đến, con có thể đối diện với mỗi tình huống, mỗi người, và mỗi thử thách theo cách của Ngài, vì vinh hiển của Ngài. Con không muốn phản ứng ấy chỉ là bề ngoài, nhưng từ bên trong, từ sông của nước hằng sống. Con muốn được gần gũi với Ngài, Chúa Jêsus, để Thánh Linh Ngài tuôn chảy ra từ con, trong tất cả những việc con làm và lời con nói. Nguyện mọi niềm vui của con là trong Ngài.
Xin cho con làm sáng danh Ngài trong mọi lời nói và hành động. (Thi Thiên 42:1-2a; Ga-la-ti 2:20)
Cho dù con ở đâu, con làm gì, con đang đọc đoạn Kinh văn nào, hoặc đang hát bài gì... con muốn lý trí con, năng lượng của con, và tấm lòng con chỉ tập trung vào Ngài chứ không phải vào chính con hay hoàn cảnh của con. Con cần Ngài và chỉ mình Ngài.
Cho dù con
thành công hay thất bại,
thắng hay thua,
giàu hay nghèo,
được chấp nhận hay bị loại trừ,
được biết đến hay bị lãng quên,
xin cho con nhận biết Ngài là của con và con thuộc về Ngài.
Nguyện mục đích chính của con là kính yêu Ngài, làm Ngài vui lòng, phục vụ Ngài, và được Ngài yêu thương. Xin giúp con thấy được tội lỗi của mình, than khóc vì chúng và từ bỏ chúng nhờ ân điển của Ngài. Xin giúp con đói khát sự công bình.
Lạy Chúa Jêsus, xin bao phủ con bởi ân điển Ngài, sự thương xót và nhân lành của Ngài, để con có thể nhìn biết Ngài, yêu Ngài, và trở nên một với Ngài. Cám ơn Chúa vì Lời Ngài phán rằng, nếu chúng con kêu cầu bất cứ điều gì trong danh Ngài và theo ý muốn của Ngài, thì Ngài sẽ làm trọn điều đó. A-men. (Giăng 14:13-14)
„Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa Như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, Là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến Và được gặp mặt Ngài?“
‭‭Thi Thiên‬ ‭42:1-2‬ ‭
„Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.“
‭‭Ga-la-ti‬ ‭2:20‬ ‭
„Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.” ‭‭Giăng‬ ‭14:14‬
Read 2613 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:22
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form