Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Giáo Trình Học ISOM

isom logoC1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP - MOBILIZE TO MULTIPLY

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiBerinGilfillan small

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. (Good Shepherd Ministries, Int.)

Write comment (0 Comments)

isom logo

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM  - Món Quà Cho Những Người Muốn Phục Vụ Chúa

Liên Hệ: www.ministrydegree.org

Giới Thiệu Giáo Trình Học ISOM

Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?

Write comment (2 Comments)

D4 - Cá Nhân Chứng Đạo

1. Ma quỷ đã đưa ra lý luận nào để giữ lấy điều tuyệt mật của địa ngục:

a. Tội nhân sẽ bị lửa thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời
b. Huyết của Chúa Jêsus có thể cứu chuộc tội nhân
c. Luật pháp là một công cụ giúp cho con người ăn năn và được cứu rỗi
d. Tất cả đều sai

2. Theo bài học, luật pháp phải được giảng dạy cho các nhóm người sau:

a. Tội nhân biết ăn năn
b. Kẻ lên mình kiêu ngạo
c. Người khiêm nhường
d. Cho tất cả mọi người

3. Theo bài học, người vô thần không thể tồn tại vì:

a. Người vô thần phải có một tri thức tuyệt đối để tồn tại
b. Khi ngắm nhìn một tòa nhà hay một bức tranh, người vô thần buộc phải tin rằng có một vị thần
c. Người ta chỉ nói họ là người vô thần để tự bênh vực cho cách ăn ở của họ
d. Tất cả ý trên đều sai. Người vô thần thật sự tồn tại

4. Bài học này giúp cho chúng ta biết rằng: trên bước đường theo Chúa Jêsus, chúng ta có 3 kẻ thù chính, đó là:

a. Người chưa được cứu, những nhà lãnh đạo không tin kính và ma quỷ đội lốt người
b. Xác thịt của chúng ta, thế gian và ma quỷ
c. Ma quỷ, các thiên sứ sa ngã và người chưa được cứu
d. Sự sợ hãi, những nhà lãnh đạo không tin kính và ma quỷ

5. Để chinh phục được nhiều linh hồn cho Chúa, chúng ta phải sử dụng những khí giới nào?

a. Những lời tử tế
b. Đức tin tưởng tượng
c. Cầu nguyện
d. Chúng ta không nên sử dụng bất cứ khí giới nào vì chúng rất nguy hiểm

6. Nếu một Cơ Đốc Nhân ở trong Chúa đâm rễ vững vàng, theo Kinh Thánh thì đời sống họ sẽ sinh ra những trái nào?

a. Ăn năn
b. Làm các việc lành
c. Bông trái Thánh Linh
d. Tạ ơn
e. Tất cả đều đúng

7. Theo bài học, ẩn dụ nào là cốt lõi cho các ẩn dụ khác?

a. Ẩn dụ về hạt cải
b. Ẩn dụ về cỏ lùng
c. Ẩn dụ về người gieo giống
d. Ẩn dụ về người con trai hoang đàng

8. Theo Kinh Thánh, những đặc điểm nào sau đây chỉ về một người là tân tín hữu giả mạo?

a. Vui mừng và hân hoan hơn là buồn bã lúc mới trở lại tin Chúa
b. Người đó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiếp nhận sự cứu rỗi trong Đấng Christ
c. Người đó rất khao khát gặp Chúa
d. Tất cả đều đúng

9. Ánh sáng mặt trời bày tỏ được tình trạng của đất trồng của một cây. Tương tự, ánh sáng thuộc linh bày tỏ:

a. Sự hoạn nạn
b. Sự cám dỗ
c. Sự bắt bớ
d. Tất cả đều đúng

10. Người chưa được tái sanh là người:

a. Cần được hướng dẫn, dạy dỗ rất nhiều
b. Cố gây ấn tượng với những nhánh và lá thật nhiều
c. Sớm rời bỏ Hội Thánh và thường gây ra nhiều rắc rối
d. Tất cả đều đúng

11. Để có đủ các phẩm chất như sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền bá Phúc âm, dạy đạo. Người hầu việc Chúa theo Kinh Thánh phải:

a. Không có khả năng ăn nói lưu loát
b. Có nhiều yếu đuối bất toàn
c. Có nhiều lo lắng và sợ hãi
d. Câu a, b, c đều đúng
e. Câu a, b, c đều sai

12. Theo bài học thì những nguyên tắc cần thiết nào để trở nên “nóng cháy với Đức Chúa Trời?

a. Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương
b. Có đức tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, đầy lòng yêu mến Chúa và đầy lòng thương xót (tha nhân)
c. Sự vui mừng, sức lực và đầy lòng thương xót (tha nhân)
d. Tất cả đều sai

13. Là Cơ Đốc Nhân, mục tiêu duy nhất của chúng ta là khiến cho người ta nói lên lời cầu nguyện của một tội nhân ăn năn và cả một quyết định tiếp nhận Đấng Christ.

Đúng
Sai

14. Một người có dũng khí luôn luôn tự tin, can đảm và hành động không chút sợ hãi.

Đúng
Sai

15. Từ ngữ nhiệt tình có nghĩa là ở trong Đức Chúa Trời.

Đúng
Sai

 

Write comment (0 Comments)

D3 - Sự Giảng Hòa

1. Bản sắc dân tộc của một người thể hiện ở:

a. Văn hóa
b. Ngôn ngữ
c. Tín ngưỡng
d. Nguồn gốc địa lý
e. Tất cả đều đúng

2. Chủng tộc của một người thể hiện ở:

a. Màu da
b. Văn hóa
c. Ngôn ngữ
d. Nguồn gốc địa lý
e. Tín ngưỡng

3. Theo bài học, con người có sự quản gia về 3 mặt. Đó là:

a. Quản gia thuộc linh, xã hội và tâm trí
b.Quản gia về thuộc linh, tâm trí và thuộc thể
c. Quản gia tình cảm, xã hội và thuộc linh
d. Quản gia thuộc thể, xã hội và tình cảm

4. Quyền lực sa tan dựa trên:

a. Sự yếu đuối xác thịt, bệnh tật của Cơ Đốc Nhân
b. Lòng hận thù
c. Sự sợ hãi
d. Ma thuật

5. Trong chiến trận chống lại ma quỷ và quyền lực của nó, khí giới tốt nhất chúng ta cần có là:

a. Thuẫn đức tin
b. Danh Chúa Jêsus
c. Sự cầu nguyện
d. Sự thông biết lẽ thật

6. Những điều nào sau đây là công việc của ma quỷ chứ không phải là công việc của xác thịt?

a. Ngoại tình và gian dâm
b. Thờ lạy thần tượng và ma thuật
c. Lòng hận thù, sự bất hòa và lòng ghen tuông
d. Dối trá và sự lừa dối
e. Tất cả những điều trên là công việc của ma quỷ

7. Ứng dụng thực tiễn của sự giảng hòa là:

a. Chúng ta phải trở thành người gìn giữ anh em mình
b. Chúng ta sẵn sàng uống chén của anh em mình (Chúng ta sẵn sàng chịu thay gánh nặng tội lỗi của anh em mình)
c. Chúng ta sẽ đấu tranh cho sự công bằng bình đẳng trong xã hội loài người
d. Chúng ta sẽ hành động về phương diện xã hội, chính trị và kinh tế để giúp đỡ anh em mình
e. Tất cả đều đúng

8. Sau khi Chúa Jêsus tái lâm thì thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ được thiết lập lại trên đất, Đức Chúa Trời sẽ không còn phân biệt dân này với dân kia nữa.

Đúng
Sai

9. Sự vinh hiển của một vật thể chính là giá trị của nó.

Đúng
Sai

10. Tất cả mọi điều gì mà xã hội loài ngườicần có để kết quả, nhân cấp ra và có quyền quản trị khắp đất thì Đức Chúa Trời đã đặt bên trong A-đam trong hình thức hạt giống.

Đúng
Sai

 

Write comment (0 Comments)

A3 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO - NEW TESTAMENT SURVEY

1. Trong giao ước đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài hứa điều gì trong các điều sau:

 a. Sự lãnh đạo Thiên Thượng
 b. Mối quan hệ Thiên Thượng
 c. Mối thông công Thiên Thượng
 d. Cả 3 đều đúng

Write comment (0 Comments)

A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP

1. Theo Kinh Thánh, thờ phượng là điều tối cần thiết mà các tạo vật của Chúa phải làm
 Đúng
 Sai

2. Bài học không đề cập gì đến các nhạc cụ được sử dụng trên thiên đàng
 Đúng
 Sai

3. Tiếng Hê-bơ-rơ Têhila có nghĩa là một bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời
 Đúng
 Sai

4. Tiên tri nào dưới đây đến tìm thầy nhạc thánh và trong lúc đó tay của Đức Giê-hô-va giáng trên ông?
 a. Môi-se
 b. Áp-ra-ham
 c. Ê-li
 d. Ê-li-sê

5. Chức vụ âm nhạc trong vương quốc Đức Chúa Trời là:
 a. Chức vụ của chiến trận
 b. Chức vụ của sự giải thoát
 c. Chức vụ cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời
 d. Tất cả các câu trên đều đúng

6. Động cơ thờ phượng Chúa của chúng ta là:
 a. Tự phục vụ cho chính mình
 b. Vui hưởng cảm xúc
 c. Để chúng ta cảm thấy mình tốt hơn
 d. Để danh Chúa được tôn cao

7. Khi các nhạc sĩ của vương quốc Đức Chúa Trời trổi nhạc và ca hát, họ đang thể hiện:
 a. Chức vụ Thiên Thượng
 b. Chức danh cao quí
 c. Chức vụ yêu thương
 d. Công tác phục vụ con người

8. Mục đích chính của chúng ta trong sự Thờ Phượng Chúa không phải chỉ đơn thuần là ca hát mà điều quan trọng là bước vào:
 a. Sự thông công mật thiết với nhau
 b. Sự hiểu biết sâu sắc về Thượng Đế
 c. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
 d. Nơi mở rộng Lời của Đức Chúa Trời

9. Theo LaMar Boschman, những bài hát đang được hát nơi Thiên Đàng hầu như có thể là:
 a. Thuyết phục và lôi cuốn
 b. Những bài hát mới
 c. Tạo được niềm tin
 d. Cổ điển

10. Một khiếm khuyết nơi con người khiến chúng ta mất đi sự tương giao mật thiết với Chúa là:
 a. Có một tinh thần phàn nàn
 b. Không có sự tôn nghiêm về quyền phép
 c. Lòng ích kỷ, nhỏ nhen
 d. Tất cả các câu trên đều đúng

11. Khi lập một đời sống ngợi khen kiên định, bước đầu tiên bạn cần có một quyết định:
 a. Bạn sẽ tham gia nhóm lại một cách thường xuyên
 b. Bạn sẽ tham gia ban hát lễ của Hội Thánh
 c. Bạn sẽ ca ngợi Chúa dù thích hay không
 d. Bạn sẽ dành thêm nhiều thời gian cầu thay cho người khác

12. Đặc tính của một người lấy lòng thành thật thờ phượng Chúa là:

 a. Hết lòng
 b. Với một tấm lòng tan vỡ
 c. Tập trung
 d. Tất cả các câu trên đều đúng

 

Write comment (0 Comments)

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

24958880
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
37905
52931
240188
118446
405773
23740058
24958880

17-01-2021 16:31:58

Đang Trực Tuyến

Đang có 1035 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.