Sống Hy Vọng TV

 
05 May 2024 2 views
💕Ngài Đã Khiến Từ Kẻ Chết Sống Lại | Thông điệp: Ms Lê Hoàng...
 
05 May 2024 1 views
💕Con Đường Thập Tự Giá | Thông điệp: MS Lê Nam Thắng | Phục Sinh Berlin 2024...
 
05 May 2024 1 views
💕Sống Và Chết Với Chúa | Thông điệp: TL Lê Hồng Phúc | Phục Sinh...
 
05 May 2024 1 views
💕Sự Chúa Hiện Ra Cùng Môn Đồ | Thông điệp: MS Nguyễn Văn Vĩnh | Phục...
 
12 May 2024 3 views
💕Chúa Jesus Là Sự Sống Và Là Sự Sống Lại | Thông điệp: TL Đỗ Đức...
 
05 December 2022 4 views
Jeremy sinh ra trong một thân thể không lành mạnh như những đứa trẻ khác,...
 
05 December 2022 1 views
Edith Burns vốn là một tin kính Chúa hết lòng, bà sống ở San Antonio, Texas. Bà...
 
05 December 2022 5 views
Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền-thờ, đương đi, thì môn-đồ đến gần để...

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7792 guests and no members online

Your Language