Sống Hy Vọng TV

 
Jeremy sinh ra trong một thân thể không lành mạnh như những đứa trẻ khác,...
4 Views
 
Edith Burns vốn là một tin kính Chúa hết lòng, bà sống ở San Antonio, Texas. Bà...
1 Views
 
Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền-thờ, đương đi, thì môn-đồ đến gần để...
5 Views

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 128 Quốc Gia

We have 1785 guests and no members online

Your Language