Album Thánh Ca

Tấm Lòng Người Hầu Việc Chúa - Vân Thuyên

Người hầu việc Chúa, có lúc vui, có lúc buồn. Người hầu việc Chúa, có lúc buồn, có lúc vui. Buồn vì bầy chiên đi lang thang xa người chăn, buồn vì bầy chiên không vâng lời người chăn.

TamLongNguoiHauViecChuaVanThuyenEps89 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Tấm Lòng Người Hầu Việc Chúa | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu, Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Lyrics: Người hầu việc Chúa, có lúc vui, có lúc buồn. Người hầu việc Chúa, có lúc buồn, có lúc vui. Vui khi bầy chiên đang nằm ngủ yên, vui khi bầy chiên đang nằm yên giấc, vui khi bầy chiên bình an trong chuồng chiên. Người hầu việc Chúa, có lúc vui, có lúc buồn. Người hầu việc Chúa, có lúc buồn, có lúc vui. Buồn vì bầy chiên đi lang thang xa người chăn, buồn vì bầy chiên không vâng lời người chăn.
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1507 guests and no members online

Your Language