Album Thánh Ca

Chúa Đến Cứu Đời Con - Trần Nhật Thanh

Tình yêu Thiên Chúa đã đến nơi trần gian, vì yêu thương con Chúa chết trên thập xưa, bàn tay đinh đóng Ngài đã hy sinh vì nhân thế. Giờ con ngợi khen danh Chúa trên trời cao, Ngài đem con ra khỏi tối tăm vực sâu. Tình yêu Chúa đến để cứu vớt con, đem con đi cùng với Cha....!

ChuaDenCuuDoiConTranNhatThanhEps017 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Chúa Đến Cứu Đời Con | Sáng tác & trình bày: Trần Nhật Thanh | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu Youtube: SongHyVongTv www.quangharvest.com

Lyrics: Bao ngày qua đời con như đã héo khô. Chúa đã đến tìm con, làm cho tươi mát hơn. Giê-xu tình yêu Ngài đã đến nơi trần thế này. Chúa đến vì ai, vì tôi, vì con người tội lỗi. Ai nào hay Giê-xu đã chết thay ta. Trên thập giá vì yêu huyết Chúa tuôn ra. Con không là chi mà Ngài phó luôn thân xác Ngài. Gánh bao tội ô của nhân loại trên Gô-gô-tha.

Dk. Tình yêu Thiên Chúa đã đến nơi trần gian, vì yêu thương con Chúa chết trên thập xưa, bàn tay đinh đóng Ngài đã hy sinh vì nhân thế. Giờ con ngợi khen danh Chúa trên trời cao, Ngài đem con ra khỏi tối tăm vực sâu. Tình yêu Chúa đến để cứu vớt con, đem con đi cùng với Cha....!

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTV. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/@songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 328 guests and no members online

Your Language