Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh

Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh

hinhanhsinhhoathoithanh1280x720

Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh

Hình ảnh ca nhạc & quê hương tại Hội Thánh Hamburg
Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh-khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!

Sáng thế ký 28:16-17

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7997 guests and no members online

Your Language