Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

C1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP - MOBILIZE TO MULTIPLY

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiBerinGilfillan small

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. (Good Shepherd Ministries, Int.)

C2 - HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH - CHURCH BASED TRAINING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiStanDekoven small

Tiến sĩ Stan Dekoven chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. (Vision International University)

C3 – NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLarryStockstill small

Mục sư Larry Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới. Theo khuôn mẫu Columbia, ông đưa ra “nguyên tắc 12” giúp cho học viên một phương án về cấu trúc cho sự tăng trưởng, phát triển môn đồ và những con người lãnh đạo hội thánh. (Bethany World Prayer Center)

C4 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG - POWER EVANGELISM
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiReinhardBonnke small

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Tiến sĩ Reinhard Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ. Hãy học biết những bí quyết của việc truyền giảng từ một trong những mục vụ có kết quả nhất trên thế giới ngày nay. (Christ for all Nations)

C5 - PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERS INTEGRITY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJackHayford small

Tiến sĩ Jack Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư. Năm 2004 Ông được Giáo Hội Foursquare ủy nhiệm chức vụ President của hơn 29,000 chi hội khắp thế giới. (Church on the Way)

C6 - KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP VISION
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

TienSiDavidShibley small

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo. (Global Advance)

C7 - GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI - CHURCH PLANTING
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

TienSiJimFeeney small

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽKhám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ. (Medford Christain Center)

C8 - SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH - BEING LED BY THE SPIRIT
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley small

Mục sư Bayless Conley

C9 – NGƯỜI TUÂN GIỮ LỜI HỨA - PROMISE KEEPER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiEdCole small

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia. Ðây là sứ điệp khởi xướng cho phong trào Promise Keeper của Coach McCartney.

D1 - TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG - WILDERNESS MENTALITIES
(Mở Bài HọcMở Bài Thi)

TienSiJoyceMeyer small

Bà Tiến sĩ Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

 

D2 - PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO - DEVELOPING LEADERS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBrianHouston small

Mục sư Brian Houston ông là người quản trị một trong những hội thánh lớn nhất Úc Châu. Ông có khả năng đào tạo cấp lãnh đạo trong mọi lãnh vực kể cả mục vụ.

D3 - NGƯỜI HƯỚNG DẪN NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS LEADERS 
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBillyHornsby1

ISOM Khóa 4 – D3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào hay Trở Thành Người Lãnh Đạo Tổ Tế Bào

Mục Sư Billy Hornsby

D4 - SỰ GIẢNG HOÀ - RECONCILIATION
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiARBernard small

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng nhưmột nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rất hiếm có người như ông với đầy đủ uy tín nói về đề tài hòa giải giữa các sác dân và chủng tộc. Môn học nầy bàn sâu hơn vấn đề màu da và chủng tộc; ông diễn giải về nguồn gốc thiên nhiên và thuộc linh cũng như thiên mệnh.

D5 - CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO - PERSONAL EVANGELISM
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi

MucSuRayComfort small

Mục sư Ray Comfort người Tân Tây Lan, là tác giả của trên 30 quyển sách. Ông được thế giới biết tiếng qua quyển Hell's Best Kept Secret (Bí Mật Giữ Kín của Hoả Ngục). Loạt bài nầy không thể bỏ qua được. Mục sư Ray đã khéo léo trong việc sử dụng nhiều hình ảnh sống động để mang sứ điệp đến học viên.

D6 - CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH - SPIRITUAL WARFARE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

GiaoSuDeanSherman small

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia. Bạn sẽ được học đề tài quan trọng nầy qua lối giảng dạy hết sức thực tế và vững vàng của giáo sư Sherman.

 D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiDrHowardFoltz1

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.

D8 - UY QUYỀN VÀ SỰ THA THỨ - AUTHORITY AND FORGIVENESS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJohnBevere small

Mục Sư John Bevere tác giả của nhiếu sách nổi tiếng như The Bait of Satan và Under Cover; mục sư John trình bày hai quyển sách của ông thu gọn trong hai bài học của Cấp Bốn.

 

 

D9 - ĐẮC THẮNG THUỘC LINH - SPIRITUAL BREAKTHROUGH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiMarilynHickey small

Tiến Sĩ Marilyn Hickey bà được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giexu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

 

 

E1 - SỰ NỐI KẾT ĐẤNG CHRIST - CHRIST CONNECTION
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiTLOsborn small

Tiến sĩ T.L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.

E2 - SỐNG ĐỂ BAN CHO - LIVING TO GIVE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuWayneMyers small

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

E5 - TRƯỞNG LÃO THEO KINH THÁNH - BIBLICAL ELDERSHIP
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuDickBenjamin small

Mục sư Dick Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

E7 - TRUYỀN GIÁO CHO THẾ HỆ MỚI - REACHING A NEW GENERATION

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSWillieGeorge small

Mục sư Willie George Ông là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ. Với lòng nhiệt thành làm việc với thế hệ trẻ, mục sư George đã thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế cho mục vụ Thiếu Niên và Nhi Ðồng. Trong loạt bài nầy học viên sẽ được học những kinh nghiệm của ông để truyền giáo cho giới trẻ.

E8 - QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI - MANAGING FOR TOMORROW

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJimWideman small

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc. Loạt bài nầy sẽ giúp trong những địa hạt như quản lý thời gian và nhân viên, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề trong một tổ chức.

 

E9 - TRUYỀN GIÁO CHO GIỚI TRẺ - MINISTERING TO YOUTH

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBlaineBartel small

Mục sư Blaine Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.

 

Pin it

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.