Giê-hô-va Đấng Thánh Toàn Năng - HDB

Giê-hô-va Đấng Thánh Toàn Năng - HDB

"Ra từ môi miệng những trẻ thơ. Ngài bày ra hiển vinh của Ngài. Chúa chiến thắng làm tan thù địch, bằng sự nhân từ và quyền năng. Khi tôi xem trời đất muôn vật, ôi thiên nhiên tốt tươi lạ lùng. Chúa biết rõ người chẳng là gì? Mà sao Chúa còn luôn yêu mến."

245JehovaDangThanhToanNangHaDuyBachEps64 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Giê-hô-va Đấng Thánh Toàn Năng | Sáng tác: Thierry Ostrini & Chris Christensen | Trình bày: HDB | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng, Danh của Chúa vinh diệu rất cao trọng. Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng. Danh của Chúa phải được tôn cao. Ra từ môi miệng những trẻ thơ. Ngài bày ra hiển vinh của Ngài. Chúa chiến thắng làm tan thù địch, bằng sự nhân từ và quyền năng. Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng. Danh của Chúa vinh diệu rất cao trọng. Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng. Danh của Chúa phải được tôn cao. Khi tôi xem trời đất muôn vật, ôi thiên nhiên tốt tươi lạ lùng. Chúa biết rõ người chẳng là gì? Mà sao Chúa còn luôn yêu mến.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6614 guests and no members online

Your Language