Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

41. Chúa Bảo Vệ Con Cái Ngài

Monday 26 December 2016, 07:00 - 23:00
Hits : 473
by Quang Harvest
ChuabaoveconcaiNgai.jpg

41. Chúa Bảo Vệ Con Cái Ngài

 

Chúa dùng mọi sự xảy ra để quy vinh hiển cho Danh Ngài. Và Ngài bảo vệ những điều thuộc về Ngài. Chúng ta biết rằng ngày 26 tháng 12 năm 2004, 80% thành phố Meulaboh ở Aceh, Indonesia bị tàn phá bởi những trận sóng thần, và 80% dân cư sống ở đó đã chết. Đây là một trong những ngôi làng bị tàn hại nặng nề nhất trong đợt sóng thần vừa qua. Nhưng có một điều tuyệt diệu ở Meulaboh. Trong thành phố, có khoảng 400 cơ đốc nhân.

 
 
The event started -1527 days ago
 
 
 
No Location Specified

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.