Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Đại Hội Phục Hưng Âu Châu Dresden 2019

From Tuesday 30 July 2019 -  19:00
To Friday 02 August 2019 - 22:00
Hits : 1328
by Quang Harvest
Contact Liên lạc ghi danh:
DaiHoiPhucHung2019_olive-oil-968657_300x225.jpg

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019

Kính thưa Quí Mục Sư, Truyền Đạo cùng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời, chúng tôi gởi đến Quí vị lời chào thân ái trong Tình Yêu Chúa Jêsus Christ.
Kính mời Quí vị đến dự Đại Hội Phục Hưng Âu Châu 2019 với chủ đề:

Rượu Mới và Dầu Mới

Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. (Giô-ên 2:23-24)

DaiHoiPhucHung2019 olive oil 968657 1920

Địa điểm:
Nhà thờ Tin Lành Dresden
Leipziger Strasse 220
01139 Dresden
Germany (Đức)

Thời gian:          
Từ thứ ba 30.07 lúc 19:00 giờ đến thứ sáu 02.08.2019 lúc 22:00 giờ.

Diễn giả:    
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh, QNHT Tin Lành Báptít Houston, USA
Mục Sư Norm Mcleod, New-Zealand


Ngoài những buổi giảng chính chúng ta sẽ có những buổi huấn luyện, và sinh hoạt riêng của Thanh Niên và Thiếu Niên.

Sẽ có chương trình Thiếu Nhi Ấu song song với chương trình Đại Hội.

Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên Quí vị. Rất vui được gặp Quí vị.

Ban Tổ Chức

 

Thể Lệ Ghi Danh
Lệ phí:
1. Tiền ăn và chi phí tại nhà thờ
0-6 tuổi: miễn phí
7-12 tuổi: 30 Euro
13 tuổi trở lên: 40 Euro

Nếu không đi trọn thì 15 Euro một ngày

2. Ngủ tại nhà thờ:
20 Euro từ 7 tuổi trở lên

3. Ngủ tại khách sạn
Đăng ký với Hội Thánh địa phương

Ngoài ra, anh chị em có thể ngủ nhà các con cái Chúa tại Dresden, xin liên lạc Hội Thánh địa phương hoặc Mục Sư Nguyễn Văn Vĩnh, Dresden.

Xin đăng ký và đóng tiền trước ngày 15.07.2019

Việc đăng ký và nhận tiền sẽ do Hội Thánh địa phương đảm trách.

Ăn uống: Chúng ta sẽ được phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày

Liên lạc ghi danh

Xin Quí vị đăng ký và đóng lệ phí theo Hội Thánh nơi mình sinh hoạt (theo mẫu đăng ký đính kèm). Xin các Hội Thánh địa phương gởi phiếu đăng ký cho Ban Tổ Chức hạn chót ngày 20.07.2019.

Trong trường hợp Quí vị đi cá nhân, xin liên lạc:

Anh Đỗ Đức Xuân:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +49 17660466021

Anh Phạm Trọng Anh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +49 17647648023

 
 
The event started -540 days ago
 
 
 
No Location Specified
Anh Đỗ Đức Xuân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +49 17660466021

Anh Phạm Trọng Anh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +49 17647648023

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.