Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG 08-2018 I MAGDEBURG

From Wednesday 01 August 2018
To Sunday 05 August 2018
Hits : 1654
by Quang Harvest
Contact LIÊN LẠC & GHI DANH - Đỗ Đức Xuân +4917660466021
DHPH2018_ACTIVATE_01.jpg

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. [Ê-phê-sô 4:11-12]

DHPH2018 ACTIVATE 01

 

KHỞI ĐỘNG - ACTIVATE

DẤY LÊN NHỮNG LÃNH ĐẠO CHO THẾ KỶ 21

 

Thời gian:    

Từ thứ Tư, ngày 01.08.2018 đến Chúa Nhật, ngày 05.08.2018

Địa điểm:

Jugendherberge Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
Germany
www.jugendherberge-magdeburg.de

DaiHoiPhanHung2017b

Diễn giả:

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh, Hội Thánh Tin Lành Báptít Houston USA
Mục Sư, Sứ Đồ Brent Douglas, New-Zealand

Đăng ký & Lệ phí:

  Đỗ Đức Xuân
  +49 176 60466021
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc

  Phạm Trọng Anh
  +49 176 47648023
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lệ phí cho cả kỳ Đại hội (ăn + chỗ ngủ)
Trẻ em dưới 3 tuổi Miễn phí
Từ 3 đến 14 tuổi 80,00 €
Từ 15 tuổi trở lên 120,00 €
Nếu không đi trọn chương trình

35,00 €/ngày

Xin vui lòng ghi danh trước ngày 15.07.2018 để Quí Vị được giảm tiền ăn và ở tại Đại Hội.

***Nếu đăng ký và đóng tiền sau ngày 15.07.2018 sẽ phải thêm 10 Euro/một người
***Nếu đăng ký và đóng tiền rồi mà không đi sẽ mất 10% tiền đã đóng.
***Việc đăng ký và nhận tiền sẽ do Hội Thánh điạ phương đảm trách.

Vận chuyển:

Đi máy bay: Phi trường gần nhất Berlin, CHLB Đức. Sau đó có thể muớn xe hoặc đi tàu hỏa đến Ga trung tâm của Thành Phố Magdeburg.

Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước trên Quí vị. Rất vui được gặp Quí vị!

 

 

 

 

 
 
 
 
The event started -899 days ago
 

 
 
No Location Specified
Đăng ký
Đỗ Đức Xuân
+49 176 60466021
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc:
Phạm Trọng Anh
+49 176 47648023
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bình luận  

# Trả lời: ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG 08-2018 I MAGDEBURGQuang Harvest 53:18 07-07-2018
ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG 1-5.08.2018 I MAGDEBURG | ĐỨC
KHỞI ĐỘNG - ACTIVATE
DẤY LÊN NHỮNG LÃNH ĐẠO CHO THẾ KỶ 21

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. [Ê-phê-sô 4:11-12]


https://www.quangharvest.com/eventdetail/5600/a-i-ha-i-pha-c-h-ng-08-2018-i-magdeburg
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.