Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2018 I MAGDEBURG

From Friday 30 March 2018 -  08:00
To Monday 02 April 2018 - 17:00
Hits : 1511
by Quang Harvest
Contact LIÊN LẠC & GHI DANH Phone 0049015222188967

"Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" Ê-phê-sô 5:16

 

DaiHoiPhucSinh2018q

 
 
The event started -1065 days ago
 
 
 
Location : Jugendherberge Magdeburg
Leiterstrasse 10
Magdeburg
Deutschland
39104
Deutschland
LIÊN LẠC & GHI DANH
Hr. Nguyễn Duy Hới
Phone 0049015222188967
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bình luận  

# Quang Harvest 37:13 16-03-2018
Lịch Sự Kiện

-HÃY TẬN DỤNG THỜI GIAN-
ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2018 I MAGDEBURG

THỜI GIAN: (thứ 6) 30.03 đến (thứ 2) 02.04.2018

Trích dẫn:
"Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu"
Ê-phê-sô 5:16
https://quangharvest.com/extensions/extensions/events-calendar/eventdetail/5594/-/a-i-ha-i-pha-c-sinh-2018-i-magdeburg
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.