ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2018 I MAGDEBURG

From Friday 30 March 2018 -  08:00
To Monday 02 April 2018 - 17:00
Hits : 1280
by Quang Harvest
Contact LIÊN LẠC & GHI DANH Phone 0049015222188967

"Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" Ê-phê-sô 5:16

 

DaiHoiPhucSinh2018q

 
 
The event started -735 days ago
 
 
 
Location : Jugendherberge Magdeburg
Leiterstrasse 10
Magdeburg
Deutschland
39104
Deutschland
LIÊN LẠC & GHI DANH
Hr. Nguyễn Duy Hới
Phone 0049015222188967
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bình luận  

# Quang Harvest 37:13 16-03-2018
Lịch Sự Kiện

-HÃY TẬN DỤNG THỜI GIAN-
ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2018 I MAGDEBURG

THỜI GIAN: (thứ 6) 30.03 đến (thứ 2) 02.04.2018

Trích dẫn:
"Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu"
Ê-phê-sô 5:16
https://quangharvest.com/extensions/extensions/events-calendar/eventdetail/5594/-/a-i-ha-i-pha-c-sinh-2018-i-magdeburg
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.