Chương Trình Giáng Sinh 2017

Sunday 17 December 2017, 14:00 - 17:00
Hits : 1482
by Quang Harvest

Hội Thánh Tin Lành Tại Basel kính chúc quý ông bà, cô chú bác và anh chị em cùng các bạn thân yêu một mùa giáng sinh an lành và ấm áp!

 

Merry Christmas!

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. [Lu-ca 2:10-11]

thumoi2017VN

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thumoi2017D

Sự Giáng Sanh Của Chúa Jesus HD

Sự Giáng Sanh Của Chúa Jesus HD (Deutsch Untertitel)

 
 
The event started -578 days ago
 
Registrations are now closed

 
 
Location : Andreas Haus Riehen
Keltenweg 41
Riehen
4125
Schweiz

Bình luận  

# Quang Harvest 57:09 16-11-2017
Chương Trình Giáng Sinh 2017

Hội Thánh Tin Lành Tại Basel kính chúc quý ông bà, cô chú bác và anh chị em cùng các bạn thân yêu một mùa giáng sinh an lành và ấm áp!
Merry Christmas!

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. [Lu-ca 2:10-11]

https://quangharvest.com/extensions/extensions/events-calendar/eventdetail/5591/62/ch-ng-tra-nh-gia-ng-sinh-2017
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com