Đại Hội Phục Hưng 28.07 - 02.08.2017

From Friday 28 July 2017 -  08:00
To Wednesday 02 August 2017 - 18:00
Hits : 2080
by Quang Harvest
Giay-moi-Dai-hoi-phuc-hung-2017_Ngoai_170218_b.jpg

FlyerTraiHe2017

 

Giay moi Dai hoi phuc hung 2017 Trong 170218 c

 

Từ 2-6Tuổi
Tiền Trại
€5000
 • Ăn
 • Ngủ
 • Cả Kỳ Trại
 • 1. Liên Lạc: Nguyễn Huy Hới 
 • Phone: 004915222188967
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Từ 7-12Tuổi
Tiền Trại
€7000
 • Ăn
 • Ngủ
 • Cả Kỳ Trại
 • 2. Liên Lạc: Nguyễn Văn Vĩnh
 • Phone: 004917640545444
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Từ 13-17Tuổi
Tiền Trại
€10000
 • Ăn
 • Ngủ
 • Cả Kỳ Trại
 • 1. Liên Lạc: Nguyễn Huy Hới
 • Phone: 004915222188967
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Từ 18Tuổi
Tiền Trại
€11000
 • Ăn
 • Ngủ
 • Cả Kỳ Trại
 • 2. Liên Lạc: Nguyễn Văn Vĩnh
 • Phone: 004917640545444
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
The event started -977 days ago
 

 
 
Location : KiEZ "Am Braunsteich"
Am Braunsteich 6
Weißwasser
02943
Deutschland
Liên Lạc:
Nguyễn Duy Hới
Số Điện Thoại: +49 152 22188967
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Vĩnh
Số Điện Thoại: +49 176 40545444
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trương Mục:
Tên: Dai Hoi Phuc Hung Vietnamesischen FeG
IBAN: DE31 4526 0475 0017 5441 00
BIC: GENODEM1BFG

Bình luận  

# Quang Harvest 48:13 15-03-2017
Liên Lạc:
Nguyễn Duy Hới
Số ĐT: +49 152 22188967
Email:

Nguyễn Văn Vĩnh
Số ĐT: +49 176 40545444
Email:
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.