Đại Hội Phục Sinh 2017

Friday 14 April 2017, 10:00
To Monday 17 April 2017
Hits : 1191
by Quang Harvest
TraiPS2017_3.png

TraiPS2017 1

  

TraiPS2017 2

 

ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2017  

 

Thời gian: 14.04 - 17.04.2017 

Địa điểm: Tại Feriendorf Dorado Berlin

Eiserbuderweg 12 

16348 Marinwerder OT-Ruhlsdorf

Deutschland  

Tel. 0049 33395/7199910 

Tiền Trại phí (ăn, ngủ cả kỳ Trại):

Dưới 2 tuổi miễn phí! 

2 tuổi - 6 tuổi 40,00€ 

7 tuổi - 12 tuổi 70,00€ 

13 tuổi - 17 tuổi 95,00€ 

18 tuổi trở lên 100,00€ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

(Ghi danh qua Email hoặc điện thoại: Hr. Nguyễn Duy Hới, Hr. Nguyễn Văn Vĩnh) 

TÊN 1_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 2_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 3_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 4_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

 

ĐỊA CHỈ: ___________________________________________ 

ĐIỆN THOẠI: _______________________________________ 

EMAIL: ____________________________________________ 

NƠI: ___________ 

NGÀY: __________ THÁNG: _______  2017 

KÝ TÊN: __________________________________ 

LIÊN LẠC 

Nguyễn Duy Hới 

Số ĐT: +49 152 22188967 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Văn Vĩnh 

Số ĐT: +49 176 40545444 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

dolorado berlin 01

 

DaiHoiphucSinh 01

 Xem Thêm Album Ảnh: Đại Hội Phục Sinh 2017

 
 
The event started -1088 days ago
 
 
 
Location : Feriendorf Dorado Berlin
Eiserbuderweg 12
Marinwerder OT-Ruhlsdorf
16348
Deutschland

Bình luận  

# Quang Harvest 53:08 03-04-2017
ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2017


Thời gian: 14.04 - 17.04.2017

Địa điểm: Tại Feriendorf Dorado Berlin
Eiserbuderweg 12
16348 Marinwerder OT-Ruhlsdorf
Deutschland
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.