Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Đại Hội Phục Sinh 2017

Friday 14 April 2017, 10:00
To Monday 17 April 2017
Hits : 1371
by Quang Harvest
TraiPS2017_3.png

TraiPS2017 1

  

TraiPS2017 2

 

ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2017  

 

Thời gian: 14.04 - 17.04.2017 

Địa điểm: Tại Feriendorf Dorado Berlin

Eiserbuderweg 12 

16348 Marinwerder OT-Ruhlsdorf

Deutschland  

Tel. 0049 33395/7199910 

Tiền Trại phí (ăn, ngủ cả kỳ Trại):

Dưới 2 tuổi miễn phí! 

2 tuổi - 6 tuổi 40,00€ 

7 tuổi - 12 tuổi 70,00€ 

13 tuổi - 17 tuổi 95,00€ 

18 tuổi trở lên 100,00€ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

(Ghi danh qua Email hoặc điện thoại: Hr. Nguyễn Duy Hới, Hr. Nguyễn Văn Vĩnh) 

TÊN 1_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 2_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 3_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

TÊN 4_____________________________________ TUỔI_________ NAM / NỮ_________ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH_______________ 

 

ĐỊA CHỈ: ___________________________________________ 

ĐIỆN THOẠI: _______________________________________ 

EMAIL: ____________________________________________ 

NƠI: ___________ 

NGÀY: __________ THÁNG: _______  2017 

KÝ TÊN: __________________________________ 

LIÊN LẠC 

Nguyễn Duy Hới 

Số ĐT: +49 152 22188967 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Văn Vĩnh 

Số ĐT: +49 176 40545444 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

dolorado berlin 01

 

DaiHoiphucSinh 01

 Xem Thêm Album Ảnh: Đại Hội Phục Sinh 2017

 
 
The event started -1374 days ago
 
 
 
Location : Feriendorf Dorado Berlin
Eiserbuderweg 12
Marinwerder OT-Ruhlsdorf
16348
Deutschland

Bình luận  

# Quang Harvest 53:08 03-04-2017
ĐẠI HỘI PHỤC SINH 2017


Thời gian: 14.04 - 17.04.2017

Địa điểm: Tại Feriendorf Dorado Berlin
Eiserbuderweg 12
16348 Marinwerder OT-Ruhlsdorf
Deutschland
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.