Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Đặt Tên Cho Năm Mới

Monday 02 January 2017, 08:00 - 23:59
Hits : 7626
by Quang Harvest
songthanhcong01.jpg

Sống Thành Công

Mỗi năm đem lại cho chúng ta 365 ngày đầy triển vọng và tiềm năng phong phú.

Chúng ta có thể làm hỏng những ngày này mà Chúa ban cho với sự buồn bã,

thất bại những sự chán trường hoặc làm đầy những ngày này vói những hoạt động sáng tạo,

sự thích thú chiến thắng và những phước lành.

Cùng một mảnh vải mà người ta có thể làm ra một cái áo dài đẹp hoặc một bộ đồ xấu xí,

điều đó tuỳ thuộc vào sự khéo léo của người thợ may,

cùng các thức ăn như nhau một người có thể nấu

một bữa ăn ngon hay dở tuỳ thuộc vào khả năng của người nấu đó.

Cũng vậy, mỗi năm mà Đức Chúa Trời ban cho thì trách nhiệm sử dụng nó

để trở nên thắng lợi và thành công được đặt trên vai chúng ta.

Tôi muốn trình bầy cho các bạn ba cách để sống

một đời sống thành công và đắc thắng trải qua suốt năm nay.

Xem thêm: Đặt Tên Cho Năm Mới - Chương 1

 
 
The event started -1519 days ago
 
 
 
No Location Specified

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.