Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Lễ Giáng Sinh 2016

Saturday 17 December 2016, 15:30 - 19:00
Hits : 1034
by Quang Harvest
Contact Hr. Le Huu Quang
quangharvest_2.jpg

Hội Thánh Tin Lành Tại Basel kính chúc quý ông bà, cô chú bác và anh chị em cùng các bạn thân yêu một mùa giáng sinh an lành và ấp áp!

Merry Christmas!

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. [Lu-ca 2:10-11]

LeGiangSinh122016VN

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LeGiangSinh122016D

Sự Giáng Sanh Của Chúa Jesus HD

Sự Giáng Sanh Của Chúa Jesus HD (Deutsch Untertitel)

 
 
The event started -1495 days ago
 
Registrations are now closed

 
 
Location : Andreas Haus Riehen
Keltenweg 41
Riehen
4125
Schweiz

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.