Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

42. Hai Em Bé Trong Máng Cỏ

From Monday 19 December 2016 -  08:00
To Sunday 18 December 2016 - 00:00
Hits : 7445
by Quang Harvest
Haiembetrongmangco.jpg

 Haiembtrongmngc

Năm 1994, có hai người Mỹ đã nhận thư mời từ một sở Giáo dục Nga đến Nga giảng dạy.

Trong chuyến đi này, họ được mời đến rất nhiều nơi để dạy, đặc biệt trong đó có một cô nhi viện lớn. Khoảng 100 em nam nữ được nuôi dưỡng ở đây, bao gồm những em bị bỏ rơi, bị ngược đãi, chúng được nuôi dưỡng bởi một chương trình chăm sóc của chính phủ. Hai người Mỹ nọ đã kể lại câu chuyện dưới đây.

Lúc đó đã gần mùa Giáng sinh, năm 1994, cũng là thời gian để các trẻ mồ côi được nghe câu chuyện Giáng sinh truyền thống, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chúng được nghe câu chuyện này. Chúng tôi kể về Mary và Giô sép đi đến thành Bết-lê-hem.

>Xem thêm: 42. Hai Em Bé Trong Máng Cỏ

 
 
The event started -1494 days ago
 
 
 
No Location Specified

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.