vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Chiến Dịch Đóng Góp

Cám ơn đến mỗi một tấm lòng ủng hộ mục vụ trong sự cưu mang cầu nguyện thay và dâng hiến. Cảm tạ Chúa!

Số tiền (Amount)

Dâng Hiến Online

 
 

Use this form to make an online donation. If this is for something specific, please note that in the comment box

Donor information (Thông tin về nhà tài trợ)

Chi Phí

Donation Information (Nội Dung Dâng Hiến)

CHF
Paypal

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form