vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Chăm Chỉ Đọc Sách

ChamChiDocSach1280x750

Chăm Chỉ Đọc Sách

 11Kìa là điều con phải rao-truyền và dạy-dỗ. 12Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu-thương, đức-tin và sự tinh-sạch mà làm gương cho các tín-đồ. 13Hãy chăm-chỉ đọc sách, khuyên-bảo, dạy-dỗ, cho đến chừng ta đến. 14Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên-tri, nhân hội trưởng-lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15Hãy săn-sóc chuyên-lo những việc đó, hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con. 16Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. I Ti-mô-thê 4:11-16

Pin it
(2 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form