vizh-TWenfrdees

caygaycuanguoichanbaychuong21 435x290 1

Chương 21/21 - Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của mỗi cá nhân tín hữu trong Chúa Giêxu Christ. Sự kêu gọi của Ngài không những chỉ xoay quanh một mục đích kỳ diệu cho chúng ta qua suốt cõi đời đời, nhưng lời Chúa cũng bày tỏ mục đích của sự kêu gọi ấy trên ngay trên đất này nữa. “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh... theo mục đích riêng và ân điển của Ngài...” (II Ti-mô-Thê 1:9).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong20 435x290 1Chương 20 - Khi Chúa Giê-xu Trở Lại - Sự Tái Lâm

Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới LÚC NGÀI ĐẾN” (I Cô-rinh-tô 11:26).

A. LỜI HỨA VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA NGÀI

Sự tái lâm của Đức Chúa Giêxu trên đất là một trong những đề tài quan trọng nhất đối với Cơ Đốc Nhân. Các trước giả Tân Ước đã bàn về đề tài này hơn 300 lần, và ngôn ngữ được dùng hầu như luôn luôn có tính cách cấp bách.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong19 435x290 1

Chương 19 - Thiên Đàng

”...Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất... song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (Truyền Đạo 5:2, 7).

A. THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?

1. Thiên Đàng Là Nơi Ngự Của Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!” (Gióp 22:12). Cũng xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:15.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong18 435x290 1Chương 18 - Sự Cầu Nguyện

“Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người... Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi Thiên 91:15, 16). Thời gian chúng ta trải qua với Chúa trong sự cầu nguyện có thể giải phóng ra năng lực mạnh mẽ nhất, đó là quyền năng thay đổi dòng lịch sử mà thế giới chưa từng biết. Kinh Thánh mô tả nhiều sự vận hành khác nhau của sự cầu nguyện, nhưng trong bài này, chúng ta sẽ nhìn vào sự cầu nguyện trước hết với tư cách cá nhân.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong17 435x290 1Chương 17 - Sự Thờ Phượng

A. CHÚC TỤNG ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài” (Thi Thiên 103:1). Thật đáng kinh ngạc khi nhận biết rằng chúng ta có khả năng chúc tụng Đấng Tạo Hoá mình, và nhiều lần trong Thánh Kinh chúng ta được thúc giục làm chính điều ấy. Chúng ta chúc tụng Ngài qua sự ngợi khen và thờ phượng. Xem Thi Thiên 34:1-3.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong16 435x290 1Chương 16 - Sống Trong Vương Quốc

A. SỰ THAY ĐỔI UY QUYỀN (THẨM QUYỀN - AUTHORITY)

Chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền thống trị của Satan (quyền cai trị hay quyền cầm đầu). Giờ đây chúng ta ở dưới một uy quyền mới, đó là Chúa Giêxu. Khi một tín đồ lớn lên trong đời sống mới với Chúa Giêxu, người ấy sẽ sớm khám phá rằng cách duy nhất để vui hưởng đời sống trong nước Đức Chúa Trời là ở trong MỐI TƯƠNG QUAN ĐÚNG ĐẮN VỚI CHÚA JÊSUS (Ê-phê-sô 1:17; Phi-líp 3:10).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caygaycuanguoichanbaychuong15 435x290 1

Chương 15 - Sự Rộng Lượng

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ (Thi Thiên 19:1,2). Cũng đọc câu 3,4.  Từ Thi Thiên này, chúng ta học biết rằng Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời (bầu trời và trái đất): *RAO TRUYỀN sự vinh hiển của Đức Chúa Trời *GIÃI TỎ công việc của tay Ngài *GIẢNG RA lời, *BÀY TỎ sự tri thức.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 3

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form