vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Cảm Tạ 💝 - Kim Nguyên

"Tạ ơn Cha là Thiên Chúa đấy. Đấng trao con quyền sống trong tay. Cám ơn Cha là Giê-xu Christ. Đấng khiến con nên người đặc biệt. Được Cha yêu bằng duy thánh huyết. Khiến ma vương sợ khiếp lui xa. Đấng trao ban quyền cho con. Vượt lên hết sự sống chết. Đấng hứa ban quê hương tuyệt vời. Phiếu thân linh con trong quyền Ngài. Đấng tái lâm mang con về trời. Sống yên ninh bên Cha đời đời."

CamTaKimNgan4K1280x720

Cảm Tạ 💝 Ca sĩ: Kim Nguyên | Sáng tác: Thúy Hoàng Pearl | Hoà Âm: Lê Phương Lý | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Cám ơn Cha là Giê-xu đấy. Đấng mua con bao nhiêu tội đầy. Tạ ơn Cha là Thiên Chúa đấy. Đấng trao con quyền sống trong tay. Cám ơn Cha là Giê-xu Christ. Đấng khiến con nên người đặc biệt. Được Cha yêu bằng duy thánh huyết. Khiến ma vương sợ khiếp lui xa. Đấng trao ban quyền cho con. Vượt lên hết sự sống chết. Đấng hứa ban quê hương tuyệt vời. Phiếu thân linh con trong quyền Ngài. Đấng tái lâm mang con về trời. Sống yên ninh bên Cha đời đời. 

💝💜Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 💝💜Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin it
(4 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form