Review

Cho Đến Mãi Mãi

Nhạc: New Creation Church

Lời việt: Joshua Phạm

Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-su Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài Lằn roi chứng minh cho cả thế giới Ngài yêu con đến nỗi chết thay con

Comments

Lyrics

Cho Đến Mãi Mãi

Nhạc: New Creation Church

Lời việt: Joshua Phạm

Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-su Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài Lằn roi chứng minh cho cả thế giới Ngài yêu con đến nỗi chết thay con

Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm Giê-su chết thế công lý đã trọn Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh Nguyện xin Thánh ý của Cha được trọn

Tất cả ô tội Huyết Cha xóa rồi Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa Cánh tay nhân từ kéo ôm con vào Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương

Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng Bởi Huyết Giê-su con mãi công bình Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang Là Vua vinh hiển của con trọn đời

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Giê-su!

« Chính Chúa Chọn Con - Hoàng Thy Album Bài Hát Yêu Thích Songs Thánh Thay Là Danh Của Ngài »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.