vizh-TWenfrdees

Review

Thánh Thay Là Danh Của Ngài

Cùng nhau đi vào trong nơi thánh chí cao.
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên Con Ngài.
Thờ tôn duy Ngài Vua Giê-xu hiển vinh.
Hãy đồng lòng chúc tán cho danh Ngài!

Comments

Comments

Lyrics

THÁNH THAY DANH NGÀI

Cùng nhau đi vào trong nơi thánh chí cao.
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên Con Ngài.
Thờ tôn duy Ngài Vua Giê-xu hiển vinh.
Hãy đồng lòng chúc tán cho danh Ngài!

Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi.
Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!

Quì nơi Cha gần bên Chúa Thánh Khiết đây.
Con được gần Ngài bởi huyết tha tội đầy.
Nguyện tôn cao mình Vua Giê-xu của con.
Chúa hằng còn mãi mãi muôn muôn đời.

Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi.
Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!

« Dâng Chúa Hài Nhi Album Bài Hát Yêu Thích Songs Cho Đến Mãi Mãi (Until The End) »

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form