Review

Thánh Thay Là Danh Của Ngài

Cùng nhau đi vào trong nơi thánh chí cao.
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên Con Ngài.
Thờ tôn duy Ngài Vua Giê-xu hiển vinh.
Hãy đồng lòng chúc tán cho danh Ngài!

Comments

Lyrics

THÁNH THAY DANH NGÀI

Cùng nhau đi vào trong nơi thánh chí cao.
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên Con Ngài.
Thờ tôn duy Ngài Vua Giê-xu hiển vinh.
Hãy đồng lòng chúc tán cho danh Ngài!

Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi.
Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!

Quì nơi Cha gần bên Chúa Thánh Khiết đây.
Con được gần Ngài bởi huyết tha tội đầy.
Nguyện tôn cao mình Vua Giê-xu của con.
Chúa hằng còn mãi mãi muôn muôn đời.

Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi.
Thờ phượng Chúa Giê-xu, tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay Giê-xu!

« Cho Đến Mãi Mãi (Until The End) Album Bài Hát Yêu Thích Songs Sứ Mạng »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.