Review

사명 - Sứ Mạng
Sáng tác: Kwon Heui Yi
Trình bày: Thanh Tuyền Nguyễn
Lời Việt: Duy Thuần

Comments

Lyrics

사명 - Sứ Mạng
Sáng tác: Kwon Heui Yi
Trình bày: Thanh Tuyền Nguyễn
Lời Việt: Duy Thuần
Video: quochai107

Đường nhân gian Chúa đi một mình chông gai! 
Hãy để con đi cùng Ngài 
Dẫu máu rơi hay khi lệ tràn trên mi, 
Thì con xin bước theo một mình Cha 
Dù non cao con không ngại gì gian lao, 
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy 
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân, 
Vì tình yêu những linh hồn hư vong 
Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con, 
Nguyện theo Cha con đường phía trước 
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình, 
Xin Chúa tiếp nhận đời con 
Dù non cao con không ngại gì gian lao. 
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy 
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân, 
Vì tình yêu những linh hồn hư vong 
Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con, 
Nguyện theo Cha con đường phía trước 
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình, 
Xin Chúa tiếp nhận đời con 
Dù nhân gian khinh chê thù ghét con đây, 
Tình yêu con không hề thay đổi 
Với năng quyền thập giá tình yêu cứu chuộc, 
Con quyết theo hầu việc Cha 
Ngài vì con hi sinh từ bỏ chính mình, 
Tình yêu Cha biển trời ví sánh 
Xin hãy dùng đời sống của con cho 
Ngài, Con mãi yêu Ngài Cha ơi!

 

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

Faith | Hope | Love  

www.quangharvest.com

Songwriters

Kwon Heui Yi

Chords

Sứ Mạng
(Điệu: Ballad)


Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai!
Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C]
Dẫu máu rơi[F] hay[G] khi lệ tràn[C] trên mi
Thì con xin[F] bước theo[Em] một mình Cha[Am]
Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao
Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy
Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân
vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am]
Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am]
Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C]
Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F]
Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am]
...................
Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao
Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy
Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân
vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am]
Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am]
Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C]
Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F]
Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am]
Dù nhân gian[Dm] khinh chê[Em] thù ghét con đây[Am]
Tình yêu con[Dm] không hề[G] thay đổi[C]
Với[Dm] năng quyền[G] thập giá tình yêu[Am] cứu[G] chuộc[F]
Con[Dm7] quyết theo[Em] hầu việc Cha[Am]
Ngài vì con[Dm] hi sinh[Em] từ bỏ chính mình[Am]
Tình yêu Cha[Dm7] biển trời[G] ví sánh[C]
Xin[Dm] hãy dùng[G] đời sống của con[Am] cho[G] Ngài[F]
Con[Dm7] mãi yêu[Em] Ngài Cha ơi![Am]
« Thánh Thay Là Danh Của Ngài Album Bài Hát Yêu Thích Songs Dâng Chúa Hài Nhi »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.