Review

Tấm Lòng dâng Chúa Hài Nhi

Phan Ngọc Hiến - Ca sĩ Hương Lan

Comments

Lyrics

Tấm Lòng dâng Chúa Hài Nhi

Phan Ngọc Hiến - Ca sĩ Hương Lan

 

1. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng vàng ròng trung kiên. 

Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược thứ tha.

Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhủ hương dâng hiến.

Bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời. 

 

ĐK: Chúa ơi! xin nhận cho, lễ vật con không có, 

chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.

 

2. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng vàng ròng yêu thương.

Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược cảm thông.

Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng như hương san sẻ.

Cho vơi đau thương bất hạnh trong biết bao người.

 

ĐK: Chúa ơi! xin nhận cho, lễ vật con không có,

chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.

Songwriters

Phan Ngọc Hiến
« Sứ Mạng Album Bài Hát Yêu Thích Songs Vì Yêu »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.