Review

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần - Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Nissi studio - Isaac Thái

Comments

Lyrics

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần - Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Nissi studio - Isaac Thái

Khi khó khăn con cần Ngài, con tìm về vầng đá chở che, khi khó khăn con cần Ngài, lại quỳ cầu khẩn Chúa ôi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người con tìm về tình Chúa bao la, con quay về dưới bóng cánh Cha yêu <3

Nhưng than ôi, khi sóng yên gió lặng, khi bão giông đã qua rồi, con lại quên Chúa đã bên con, con lại quên Chúa đã nhủ khuyên, con lại đóng đinh, đóng đinh Chúa thêm một lần.

ĐK: Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, đã bao lần giũ bỏ đức tin, đã bao lần bước theo thế gian, đã bao lần chối Chúa Chúa ôi.
Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, dẫu bao lần yếu đuối đức tin, dẫu bao lần bóng tối phủ che, dẫu bao lần đóng đinh Chúa lên cây thập tự.

Songwriters

Trương Lê Sơn
« Cám Ơn Chúa Jesus Album Bài Hát Yêu Thích Songs Tình Cha Là Mùa Xuân »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.