Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Review

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần - Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Nissi studio - Isaac Thái

Comments

Lyrics

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần - Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Nissi studio - Isaac Thái

Khi khó khăn con cần Ngài, con tìm về vầng đá chở che, khi khó khăn con cần Ngài, lại quỳ cầu khẩn Chúa ôi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người con tìm về tình Chúa bao la, con quay về dưới bóng cánh Cha yêu <3

Nhưng than ôi, khi sóng yên gió lặng, khi bão giông đã qua rồi, con lại quên Chúa đã bên con, con lại quên Chúa đã nhủ khuyên, con lại đóng đinh, đóng đinh Chúa thêm một lần.

ĐK: Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, đã bao lần giũ bỏ đức tin, đã bao lần bước theo thế gian, đã bao lần chối Chúa Chúa ôi.
Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, dẫu bao lần yếu đuối đức tin, dẫu bao lần bóng tối phủ che, dẫu bao lần đóng đinh Chúa lên cây thập tự.

Songwriters

Trương Lê Sơn
« Tình Cha Là Mùa Xuân Album Bài Hát Yêu Thích Songs Cám Ơn Chúa Jesus »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.