vizh-TWenfrdees

Review

Sứ Mạng
Sáng tác: Kwon Heui Yi
Trình bày: Ha Thiem
Lời Việt: Duy Thuần

Comments

Comments

Lyrics

Sứ Mạng
Sáng tác: Kwon Heui Yi
Trình bày: Ha Thiem
Lời Việt: Duy Thuần
Video: Nguồn Yko Ayun

Đường nhân gian Chúa đi một mình chông gai! 
Hãy để con đi cùng Ngài 
Dẫu máu rơi hay khi lệ tràn trên mi, 
Thì con xin bước theo một mình Cha 
Dù non cao con không ngại gì gian lao, 
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy 
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân, 
Vì tình yêu những linh hồn hư vong 
Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con, 
Nguyện theo Cha con đường phía trước 
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình, 
Xin Chúa tiếp nhận đời con 
Dù non cao con không ngại gì gian lao. 
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy 
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân, 
Vì tình yêu những linh hồn hư vong 
Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con, 
Nguyện theo Cha con đường phía trước 
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình, 
Xin Chúa tiếp nhận đời con 
Dù nhân gian khinh chê thù ghét con đây, 
Tình yêu con không hề thay đổi 
Với năng quyền thập giá tình yêu cứu chuộc, 
Con quyết theo hầu việc Cha 
Ngài vì con hi sinh từ bỏ chính mình, 
Tình yêu Cha biển trời ví sánh 
Xin hãy dùng đời sống của con cho 
Ngài, Con mãi yêu Ngài Cha ơi!

CHIA SẺ NIỀM TIN / Faith / Hope / Love / 
Website: 
https://www.quangharvest.com

Songwriters

Kwon Heui Yi
Lời Việt: Duy Thuần

Chords

Sứ Mạng
(Điệu: Ballad)


Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai!
Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C]
Dẫu máu rơi[F] hay[G] khi lệ tràn[C] trên mi
Thì con xin[F] bước theo[Em] một mình Cha[Am]
Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao
Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy
Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân
vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am]
Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am]
Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C]
Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F]
Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am]
...................
Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao
Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy
Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân
vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am]
Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am]
Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C]
Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F]
Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am]
Dù nhân gian[Dm] khinh chê[Em] thù ghét con đây[Am]
Tình yêu con[Dm] không hề[G] thay đổi[C]
Với[Dm] năng quyền[G] thập giá tình yêu[Am] cứu[G] chuộc[F]
Con[Dm7] quyết theo[Em] hầu việc Cha[Am]
Ngài vì con[Dm] hi sinh[Em] từ bỏ chính mình[Am]
Tình yêu Cha[Dm7] biển trời[G] ví sánh[C]
Xin[Dm] hãy dùng[G] đời sống của con[Am] cho[G] Ngài[F]
Con[Dm7] mãi yêu[Em] Ngài Cha ơi![Am]
« Bài Ca Phúc Âm Album Bài Hát Yêu Thích Songs Tình Cha Là Mùa Xuân »

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form