vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Ánh Sao Tình Yêu - Ca Sĩ Trần Nhật Thanh


Một vì sao trong đêm sáng soi rạng ngời. Một vì sao loan báo tin cho trần gian. Một vì sao chiếu soi đưa đường ba vua. Từ xa băng đồi băng núi đến tới Bết-lê-hem.

AnhSaoTinhYeuTranNhatThanh1280x720

Ánh Sao Tình YêuCa sĩ & sáng tác: Trần Nhật ThanhVideo Karaoke: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV

Một vì sao trong đêm sáng soi rạng ngời. Một vì sao loan báo tin cho trần gian. Một vì sao chiếu soi đưa đường ba vua. Từ xa băng đồi băng núi đến tới Bết-lê-hem. Ngàn thiên binh ca vang chúc tôn Con Trời. Cùng hòa thanh cung đón Jê-sus hạ sanh. Vào trần gian chết thay cho tội nhân thế. Hài nhi Jêsus sanh ra chết thay cho tội ta. Cùng ca vang hoan nghênh tiếp đón Jê-sus. Ngài hạ sanh chết thay cho nhân loại. Cùng ngợi khen Con Vua Chúa Thánh trên cao. Vì tội ta Chúa đến nơi trần gian. Chúa xuống trần để chuộc tội nhân thế. Chết thay trên thập tự giá. Ban cho người một tình yêu cao quý. Cứu ta khỏi chốn lầm than.  

Một vì sao trong đêm sáng soi rạng ngời. Một vì sao loan báo tin cho trần gian. Một vì sao chiếu soi đưa đường ba vua. Từ xa băng đồi băng núi đến tới Bết-lê-hem. Ngàn thiên binh ca vang chúc tôn Con Trời. Cùng hòa thanh cung đón Jê-sus hạ sanh. Vào trần gian chết thay cho tội nhân thế. Hài nhi Jêsus sanh ra chết thay cho tội ta. Cùng ca vang hoan nghênh tiếp đón Jê-sus. Ngài hạ sanh chết thay cho nhân loại. Cùng ngợi khen Con Vua Chúa Thánh trên cao. Vì tội ta Chúa đến nơi trần gian. Chúa xuống trần để chuộc tội nhân thế. Chết thay trên thập tự giá. Ban cho người một tình yêu cao quý. Cứu ta khỏi chốn lầm than. Cùng ca vang hoan nghênh tiếp đón Jê-sus. Ngài hạ sanh chết thay cho nhân loại. Cùng ngợi khen Con Vua Chúa Thánh trên cao. Vì tội ta Chúa đến nơi trần gian.

Pin it
(3 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form