vizh-TWenfrdees

A2.0 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

LỜI NÓI ĐẦU

Phần nầy chứa đựng những tư liệu mà tác giả xem là những đòi hỏi phổ thông và quan trọng nhất. Mang ý nghĩa như một “Bản tuyên ngôn cho người lãnh đạo Cơ- Đốc”. Chương đầu phát thảo những sự chuẩn bị và những nguyên tắc mà một người bình thường có thể thực hiện vai trò lãnh đạo cách phi thường. Đây là bản đồ chỉ đường do chính tác giả soạn khi hồi tưởng lại ba mươi lăm năm tích cực hoạt động trên khắp thế giới.

huanluyennguoilanhdao4 1210x739

A2.0 - HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM CHÍN ĐIỀU

MỤC LỤC

Lời nói đầu

A2.1 - Trông Đợi Chúa...

A2.2 - Nghe Tiếng Chúa

A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa

A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng

A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép

A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận

A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm”

A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng

A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

Tác giả cố gắng đánh dấu những con đường vòng, những khúc quanh quẹo nguy hiểm và những chiếc cầu gãy để ngăn chận những người lãnh đạo Hội Thánh mới bước vào cuộc đua sẽ không trở thành những người bị loại bỏ trong cuộc chinh phục của chính mình. Những ai đi theo bản chỉ đường này, sẽ giữ được đức tin, sẽ hoàn tất cuộc đua, nhận được mão triều thiên của sự sống để gieo xuống nơi bệ chân của Chúa Jesus.

Từ chương A2.1 - A2.9, Cây gậy của người chăn bầy có thể được xem như đức tin của chúng ta.
Tài liệu này được dành cho những người lãnh đạo Hội Thánh, là người muốn ”...Luôn luôn ở trong công việc Chúa”. Những ai không được linh cảm như vậy chỉ phí thì giờ khi đọc mà thôi. Đối với những người lãnh đạo chân chính, là người muốn làm vinh hiển danh Đấng Christ bằng chính sự sống hoặc sự chết của mình thì bài học này sẽ đem đến sự khích lệ, sự soi sáng và sự hướng dẫn cần thiết để thành công.

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form