Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

A2.0 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

LỜI NÓI ĐẦU

Phần nầy chứa đựng những tư liệu mà tác giả xem là những đòi hỏi phổ thông và quan trọng nhất. Mang ý nghĩa như một “Bản tuyên ngôn cho người lãnh đạo Cơ- Đốc”. Chương đầu phát thảo những sự chuẩn bị và những nguyên tắc mà một người bình thường có thể thực hiện vai trò lãnh đạo cách phi thường. Đây là bản đồ chỉ đường do chính tác giả soạn khi hồi tưởng lại ba mươi lăm năm tích cực hoạt động trên khắp thế giới.

huanluyennguoilanhdao4 1210x739

A2.0 - HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM CHÍN ĐIỀU

MỤC LỤC

Lời nói đầu

A2.1 - Trông Đợi Chúa...

A2.2 - Nghe Tiếng Chúa

A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa

A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng

A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép

A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận

A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm”

A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng

A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

Tác giả cố gắng đánh dấu những con đường vòng, những khúc quanh quẹo nguy hiểm và những chiếc cầu gãy để ngăn chận những người lãnh đạo Hội Thánh mới bước vào cuộc đua sẽ không trở thành những người bị loại bỏ trong cuộc chinh phục của chính mình. Những ai đi theo bản chỉ đường này, sẽ giữ được đức tin, sẽ hoàn tất cuộc đua, nhận được mão triều thiên của sự sống để gieo xuống nơi bệ chân của Chúa Jesus.

Từ chương A2.1 - A2.9, Cây gậy của người chăn bầy có thể được xem như đức tin của chúng ta.
Tài liệu này được dành cho những người lãnh đạo Hội Thánh, là người muốn ”...Luôn luôn ở trong công việc Chúa”. Những ai không được linh cảm như vậy chỉ phí thì giờ khi đọc mà thôi. Đối với những người lãnh đạo chân chính, là người muốn làm vinh hiển danh Đấng Christ bằng chính sự sống hoặc sự chết của mình thì bài học này sẽ đem đến sự khích lệ, sự soi sáng và sự hướng dẫn cần thiết để thành công.

Pin it

Thêm bình luận

(1 Vote)

Văn Phẩm Cơ Đốc

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Ut Dao from Switzerland
CHF 100.00 4 weeks trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 3 months trước

Đang Trực Tuyến

Đang có 504 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.