vizh-TWenfrdees

37 Bảng Chữ Cái Cho Sự Khác Biệt

37 Bảng Chữ Cái Cho Sự Khác Biệt - Tác giả: John Mason

A An tâm | B Bản lĩnh | C Cá tính | D Danh dự | E V(ẻ) vang | G Giá trị | H Hành động | I ích lợi | K Kiêu hãnh | L Lương tâm | M Mạnh mẽ | N Nỗ lực | O Óc sáng tạo | P Phát triển | Q Quyết tâm | R Rõ ràng | S Sâu sắc | T Tự do | U Uyên thâm | V Vĩ đại | X Xuất sắc | Y Yêu thương

sinhralamot37

A An tâm
B Bản lĩnh
C Cá tính
D Danh dự
E V(ẻ) vang
G Giá trị
H Hành động
I ích lợi
K Kiêu hãnh
L Lương tâm
M Mạnh mẽ
N Nỗ lực
O Óc sáng tạo
P Phát triển
Q Quyết tâm
R Rõ ràng
S Sâu sắc
T Tự do
U Uyên thâm
V Vĩ đại
X Xuất sắc
Y Yêu thương
(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form