Print this page
Thứ năm, 23 Tháng 8 2018 16:37

Đại Hội Phục Hưng Magdeburg 2018w

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Read 554 times Last modified on Thứ năm, 23 Tháng 8 2018 16:51
Đại Hội Phục Hưng Magdeburg 2018w - 5.0 out of 5 based on 1 review
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest