II Sa-mu-ên

10Samuen2

Lời giới thiệu
Sách  Thứ Nhì của Sa-mu-ên, nối tiếp  I Sa-mu-ên,  ghi lại lịch sử của triều đại vua Đa-vít, khởi đầu với các chi tộc Giu-đa ở miền Nam (chương 1-4), sau đó ông cai trị toàn thể vương quốc Y-sơ-ra-ên bao gồm cả các chi tộc ở miền Bắc (chương 5-24). Đây là phần ký thuật sống động về vua Đa-vít, thể nào ông mở rộng vương quốc và củng cố vững chắc ngai vàng của mình, đã phải chiến đấu với các kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài. Sách cho thấy vua Đa-vít là một người có đức tin mạnh mẽ và tấm lòng tận hiến cho Chúa, một người có thể thu phục lòng trung thành của thần dân ông. Tuy nhiên, vua Đa-vít cũng có những lúc yếu đuối và phạm tội để thỏa mãn tham vọng và dục vọng của mình. Nhưng khi bị cảnh báo về tội lỗi của mình, vua Đa-vít đã ăn năn, xưng tội, và chấp nhận sự hình phạt của Chúa.
Cuộc đời và những thành tựu của vua Đa-vít đã khắc ghi sâu đậm trong dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế, sau này khi đất nước trong tình trạng nguy vong, dân Y-sơ-ra-ên đã mong chờ một vị vua khác. Đó sẽ là “con vua Đa-vít”, tức là được sinh ra từ dòng dõi vua Đa-vít để giải cứu và thiết lập ngôi nước bền vững giống như ông.
Bố cục
Sự cai trị của Đa-vít trên xứ Giu-đa (1:1 – 4:12)
Sự cai trị của Đa-vít trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên (5:1 – 24:25)
Những năm đầu (5:1 – 10:19)
Đa-vít và Bát Sê-ba (11:1 – 12:25)
Những hoạn nạn và khó khăn (12:26 – 20:26)
Những năm sau cùng (21:1 – 24:25)

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1347 guests and no members online

Your Language