Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

29.Áo Giáp Bằng Sự Công Bình

29.ÁO GIÁP BẰNG SỰ CÔNG BÌNH

     Người lính La mã có phần trang phục gọi là áo giáp, nó có hai nhiệm vụ. Nó che phủ phần trước ngực và hai bên sườn để bảo vệ các bộ phận bên trong. Trong nghĩa bóng, bộ phận bên trong là tấm lòng, bao gồm tình cảm và những ước muốn của người ấy. Những điều nầy cần phải được sự công bình bảo vệ. Giống như lẽ thật được nhìn ở hai mặt, thì sự công bình cũng phải được xem xét ở hai khía cạnh.

LamTheNaoDanhBaiSatan29

   Trước hết, chúng ta phải công nhận rằng mình đang đứng trong sự công bình của Đấng Christ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thất bại trong đời sống Cơ Đốc Nhân, ngay giờ phút ấy vị trí của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi chút nào, mặc dù Satan tìm mọi cách để kiện cáo chúng ta. Địa vị của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn không thiết lập trên nền tảng của những việc lành mà chúng ta làm hay sự vâng lời mà chúng ta thực hiện. Dù Satan tìm đủ mọi lý do để kiện cáo chúng ta, ngay cả những lý do rất chính đáng, thì nó không thể nào kéo chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng trong sự công bình của Đấng Christ, chứ không phải của chúng ta. Chính tại điểm nầy mà Satan đã làm cho rất nhiều Cơ Đốc Nhân mất thăng bằng. Vì lý do nầy hoặc lý do khác mà họ không nhìn thấy lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời chép rằng Đấng Christ là nơi an ninh cho Tín đồ. Vì thế Satan chụp lấy cơ hội nầy, đem sự thất vọng và sự sợ hãi đến cho đời sống họ. Thất bại trong việc nắm vững lẽ thật về sự công bình ở trong Đấng Christ, họ trở thành miếng mồi ngon cho Ma quỷ.

  Có vài người đi quá xa, không những họ nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, mà còn sợ rằng mình đã phạm tội trọng, không thể tha thứ được. Nếu Cơ Đốc Nhân nào biết chắc sự an toàn của mình nằm trong Đấng Christ, thì người ấy thấy Ma quỷ tìm cách tấn công mình ở khía cạnh khác. Chiến thuật Ma quỷ thích nhất là đẩy Cơ Đốc Nhân đến chỗ ưa thích làm những gì mình muốn kể từ khi thấy rằng mình được bảo vệ trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Đây là phương pháp Ma quỷ áp dụng tấn công vào dân Ysơraên, khi Balaam thấy rằng ông không thể nào hủy diệt được dân Ysơraên vì họ được Đức Chúa Trời bảo vệ, thì ông đề nghị một âm mưu dẫn một số người Ysơraên ra khỏi chỗ đứng mình là dân biệt riêng cho Đức Chúa trời để cưới vợ ngoại bang.

   Lý do căn bản đằng sau chiến thuận nầy là khi người Ysơraên bắt đầu làm bạn với các dân tộc thờ hình tượng chung quanh họ thì Đức Chúa Trời sẽ nổi giận mà tiêu diệt dân sự. Thật vậy, Đức Chúa Trời rất cần phải trừng phạt họ và bỏ họ một thời gian, nhưng đây là sự phán xét tạm thời chứ không phải là sự trừng phạt mãi mãi. Giữa các Cơ Đốc Nhân ngày nay cũng xảy ra như vậy. Có nhiều người từ chối nếp sống vâng lời và bị bỏ trong một thời gian, và kinh nghiệm thất bại của họ đã làm sỉ nhục Danh Đức Chúa Trời. Họ không thể được Đức Chúa Trời sử dụng cho đến khi họ sấp mình xuống nhìn nhận sự thất bại của mình và nhận lại sức lực và sự tha thứ của Đấng Christ. Có một câu Kinh Thánh, tuy chúng ta không thể áp dụng nó vào hướng nầy, nhưng nó lại rất hiệu nghiệm trong trận chiến với Satan. Đó là câu: ”VỘI ĐỒNG Ý VỚI CHÚNG NGAY“.

   Có một số người bị thất bại vì vội vàng đồng ý với Ma quỷ thay vì chống nghịch chúng nó, khi Satan đến và chỉ tay vào mặt tôi nói: ”Ngươi đã phạm lại tội cũ rồi, tôi công nhận ngay. Tôi đồng ý với nó về điều nầy, rồi tôi nhắc cho nó nhớ rằng tôi đang đứng trong sự công bình của Đấng Christ, chứ không phải của tôi. Nhân cớ sử dụng lẽ thật trọng đại nầy, tôi đuổi Satan đi chỗ khác. Sau đó tôi quỳ gối xưng tội nầy với Chúa và được tha thứ. Không phải vì sự biện hộ tội lỗi mà chúng ta được thắng. Nếu chúng ta lập tức công nhận tội đó và xưng nó ra để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Christ thi hành sự công bình của Ngài trong chúng ta, trong kinh nghiệm mỗi ngày. Như thế, áo giáp công bình trở thành một binh khí có hiệu quả đắc dụng của chúng ta. Đã được xưng công bình trong Đấng Christ, bây giờ chúng ta phải sống cuộc sống công bình trên trần gian nầy. Sự công bình của Đấng Christ đã được đặt vào vị trí của tôi, và trước mặt Đức Chúa Trời tôi được xưng công bình. Nhìn nhận mặt nầy của sự cứu chuộc mà không nhìn nhận mặt kia có thể rất nguy hiểm.

   Trong Rôma 6:18, tôi học biết rằng tôi là đầy tớ (dụng cụ) của sự công bình. Cùng đoạn ấy chúng ta đọc được câu: ”NHƯNG BÂY GIỜ ĐÃ ĐƯỢC BUÔNG THA KHỎI TỘI LỖI VÀ TRỞ NÊN TÔI MỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI RỒI, THÌ ANH EM ĐƯỢC LẤY SỰ NÊN THÁNH LÀM KẾT QUẢ VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀM CUỐI CÙNG” (Rôma 6:22). Điều Phao Lô nói ở đây không những chúng ta liên hiệp với Đấng Christ trong sự sống Ngài, mà trước hết chúng ta phải liên hiệp với Chúa Jêsus trong sự chết của Ngài. Khi Ngài chết đối với tội lỗi, và vì điều nầy chúng ta được thoát khỏi sự ràng buộc và quyền lực của tội lỗi. Khi người Ysơraên ra khỏi Xứ Êdíptô thì họ được buông tha khỏi ách nô lệ. Cũng vậy, qua việc tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì chúng ta được buông tha khỏi sự ràng buộc của tội lỗi. Chúng ta phải áp dụng lẽ thật nầy trong kinh nghiệm hằng ngày để sự sống công bình hằng ngày của chúng ta càng ngày càng phát triển.

   Sự dạy dỗ nầy cũng được nhấn mạnh một lần nữa trong Galati 5:16: ”HÃY BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH, CHỚ HỀ LÀM TRỌN NHỮNG ĐIỀU ƯA MUỐN CỦA XÁC THỊT“. Nếu người nào đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, người ấy sẽ không làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Đức Chúa Trời sẽ áp dụng những gì Chúa Jêsus ban cho chúng ta trong sự chết của Ngài; sự giải cứu khỏi phạm tội, và Ngài cũng áp dụng những gì Chúa Jêsus cung cấp cho chúng ta trong sự sống của Ngài, bông trái của Thánh Linh.

Tất cả lẽ thật nầy được gói gọn trong nhóm chữ: ”ÁO GIÁP CÔNG BÌNH“.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5297 guests and no members online

Your Language