Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 Tôn Vinh /  admin /  02 Tháng 5 2020 /  646 views

Giê-hô-va quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài. Là khiên che thân cho những ai cậy trông dựa nương nơi Chúa. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa. Lòng khoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức thành tín Ngài cao lắm thay! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Amen! Amen!

Quyền Năng Lớn Thay
Nissi Worship
Sáng tác: Công Tiếng
Trình bày: Nissi Worship
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
www.quangharvest.com

Add Your Comments

Related Videos

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.