Tải Về Download

Tải Nhạc Miễn Phí

Duy Nhất One Way - Hillsong
Amazing Grace My Chains Are Gone - John Newton
Chúa Với Tôi - Trần Thượng Trí
Gần Chúa Hơn - Mary Bích Hạnh
Ngài Đến Vì Yêu - Trần Nhật Thanh
Chúa Không Bỏ Tôi - Áp-ra-ham Út
 
 

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 683 guests and no members online

Your Language