Ê-xê-chi-ên

26Exechien

Lời giới thiệu
Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã sống lưu đày ở Ba-by-lôn trong suốt thời gian trước và sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ vào năm 586 TCN. Sứ điệp của ông được rao truyền cho cả người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn lẫn dân chúng tại Giê-ru-sa-lem. Sách  Ê-xê-chi-ên  gồm có sáu phần chính như sau: (1) Đức Chúa Trời kêu gọi Ê-xê-chi-ên làm nhà tiên tri; (2) Lời cảnh cáo dân chúng về hình phạt của Đức Chúa Trời trên họ và về sự sụp đổ sắp đến của thành Giê-ru-sa-lem; (3) Thông điệp của Chúa liên quan đến sự phán xét của Ngài dành cho các nước đã áp bức dân Chúa; (4) Lời an ủi cho dân Y-sơ-ra-ên, sau sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem và lời hứa về một tương lai tươi sáng cho họ; (5) Lời tiên tri chống lại Gót; (6) Bức tranh của Ê-xê-chi-ên về một Đền Thờ và vương quốc được phục hồi.
Ê-xê-chi-ên là nhà tiên tri đầy đức tin và có trí tưởng tượng rất phong phú. Sứ điệp của ông mang hình thái khải tượng và được diễn đạt trong những hình ảnh biểu tượng sống động. Ê-xê-chi-ên nhấn mạnh đến nhu cầu về sự đổi mới tấm lòng và tâm linh, cũng như trách nhiệm của từng cá nhân đối với tội lỗi của chính mình. Ông cũng rao giảng sứ điệp hi vọng về sự khôi phục của đất nước. Trong cương vị của một thầy tế lễ và cũng là nhà tiên tri, Ê-xê-chi-ên có sự quan tâm đặc biệt về Đền Thờ và về tính thánh khiết cần thiết.
Bố cục
Sự kêu gọi của Ê-xê-chi-ên (1:1 – 3:27)
Thông điệp về sự diệt vong trên Giê-ru-sa-lem (4:1 – 24:27)
Sự đoán phạt của Chúa cho các nước (25:1 – 32:32)
Lời hứa của Chúa cho dân của Ngài (33:1 – 37:28)
Lời tiên tri chống lại Gót (38:1 – 39:29)
Khải tượng về đất nước và Đền Thờ tương lai (40:1 – 48:35)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8537 guests and no members online

Your Language